Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi : 17-31/8/16
Ngày: August 5, 2016, 1:03 am - Lượt xem: 1237

 • Lịch thi : 23-301017 - Ngày:October 18, 2017, 2:02 pm - Lượt down: 34
 • Lịch thi : 2310-151117 - Ngày:October 18, 2017, 2:02 pm - Lượt down: 18
 • Lịch thi 15NQ,TH_HL, 16NH_HL - Ngày:October 11, 2017, 1:32 pm - Lượt down: 151
 • Lịch thi : 16-221017 - Ngày:October 11, 2017, 1:31 pm - Lượt down: 136
 • Lịch thi : 09-151017 - Ngày:October 4, 2017, 3:56 am - Lượt down: 91
 • Lịch thi : 02-081017 - Ngày:September 27, 2017, 2:05 pm - Lượt down: 82
 • Lịch thi : 2509-011017 - Ngày:September 25, 2017, 2:36 pm - Lượt down: 60
 • Lịch thi : 16/10 đến 30/10/17 - Ngày:September 25, 2017, 2:35 pm - Lượt down: 182
 • Lịch thi : 18-24/9/17 - Ngày:September 13, 2017, 1:59 pm - Lượt down: 208
 • Lịch thi : 02-21/10/17 - Ngày:September 13, 2017, 1:55 pm - Lượt down: 98
 • Lịch thi : 11-170917 - Ngày:September 6, 2017, 3:24 pm - Lượt down: 205
 • Lịch thi từ 02-21/10/17 - Ngày:September 6, 2017, 3:23 pm - Lượt down: 96
 • Lịch thi : 04-100917 - Ngày:August 30, 2017, 4:04 pm - Lượt down: 147
 • Lịch thi : 11-160917 - Ngày:August 30, 2017, 4:03 pm - Lượt down: 117
 • lich thi lop DH ngay 09-09-2017 - Ngày:August 18, 2017, 8:52 am - Lượt down: 153


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 20th of October 2017 - Lượt truy cập: