Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi : 05-11/9/16
Ngày: August 31, 2016, 7:11 am - Lượt xem: 916

 • Lịch thi mới - Ngày:December 13, 2017, 4:19 pm - Lượt down: 94
 • Lịch thi : 18-241217 - Ngày:December 13, 2017, 4:19 pm - Lượt down: 58
 • Lịch thi mới - Ngày:December 6, 2017, 1:58 pm - Lượt down: 207
 • Lịch thi : 11-171217 - Ngày:December 6, 2017, 1:58 pm - Lượt down: 107
 • Lịch thi : 04-101217 - Ngày:November 29, 2017, 8:03 am - Lượt down: 166
 • Lịch thi mới - Ngày:November 29, 2017, 8:02 am - Lượt down: 131
 • Lịch thi : 2711-031217 - Ngày:November 22, 2017, 8:46 am - Lượt down: 214
 • Lịch thi Bách Khoa 24/11-01/12/17 - Ngày:November 17, 2017, 2:39 am - Lượt down: 75
 • Lịch thi : 20-261117 - Ngày:November 15, 2017, 4:05 am - Lượt down: 235
 • Lịch thi mới cập nhật 151117 - Ngày:November 15, 2017, 4:04 am - Lượt down: 159
 • Lịch thi : 13-191117 - Ngày:November 8, 2017, 7:42 am - Lượt down: 157
 • Lịch thi mới - Ngày:November 8, 2017, 7:41 am - Lượt down: 158
 • Lịch thi : 06-121117 - Ngày:November 2, 2017, 1:25 am - Lượt down: 226
 • Lịch thi mới - Ngày:November 2, 2017, 1:24 am - Lượt down: 160
 • Lịch thi 15CE_HL,16TH2A,17NQTP - Ngày:October 27, 2017, 4:13 pm - Lượt down: 247


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 18th of December 2017 - Lượt truy cập: