Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi : 3011-161216
Ngày: October 26, 2016, 8:43 am - Lượt xem: 964

 • Lịch thi : 18-24/9/17 - Ngày:September 13, 2017, 1:59 pm - Lượt down: 144
 • Lịch thi : 02-21/10/17 - Ngày:September 13, 2017, 1:55 pm - Lượt down: 20
 • Lịch thi : 11-170917 - Ngày:September 6, 2017, 3:24 pm - Lượt down: 176
 • Lịch thi từ 02-21/10/17 - Ngày:September 6, 2017, 3:23 pm - Lượt down: 58
 • Lịch thi : 04-100917 - Ngày:August 30, 2017, 4:04 pm - Lượt down: 121
 • Lịch thi : 11-160917 - Ngày:August 30, 2017, 4:03 pm - Lượt down: 86
 • lich thi lop DH ngay 09-09-2017 - Ngày:August 18, 2017, 8:52 am - Lượt down: 116
 • Lịch thi : 21-270817 - Ngày:August 16, 2017, 2:13 pm - Lượt down: 190
 • Lịch thi từ 28/8-30/9/17 - Ngày:August 16, 2017, 2:12 pm - Lượt down: 228
 • Lịch thi : 14-200817 - Ngày:August 9, 2017, 4:40 pm - Lượt down: 139
 • Lịch thi : 14-270817 - Ngày:August 9, 2017, 4:40 pm - Lượt down: 61
 • Lịch thi : 07-130817 - Ngày:August 1, 2017, 10:41 am - Lượt down: 147
 • Lịch thi : 14-270817 - Ngày:August 1, 2017, 10:41 am - Lượt down: 72
 • Lịch thi : 3107-060817 - Ngày:July 27, 2017, 7:48 am - Lượt down: 80
 • Lịch thi : 24-300717 - Ngày:July 19, 2017, 7:57 am - Lượt down: 102


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 20th of September 2017 - Lượt truy cập: