Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi lớp ĐH ngày 07/01/2017
Ngày: December 22, 2016, 1:51 am - Lượt xem: 330 - 0.01 MB

 • Lịch thi : 03-090717 - Ngày:June 28, 2017, 8:53 am - Lượt down: 33
 • Lịch thi lại HK4 15NQ - Ngày:June 28, 2017, 8:52 am - Lượt down: 5
 • Lịch thi : 2606-020717 - Ngày:June 22, 2017, 2:18 am - Lượt down: 99
 • Lịch thi : 0307-210817 - Ngày:June 22, 2017, 2:17 am - Lượt down: 138
 • Lịch thi : 19-25/06/17 - Ngày:June 14, 2017, 8:52 am - Lượt down: 261
 • Lịch thi lop DH ngay 24/06/2017 - Ngày:June 14, 2017, 1:08 am - Lượt down: 79
 • Lịch thi : 12-18/06/17 - Ngày:June 7, 2017, 8:45 am - Lượt down: 158
 • Lịch thi : tháng 6-tháng 8/2017 - Ngày:June 7, 2017, 8:45 am - Lượt down: 122
 • Lịch thi : 05-11/06/17 - Ngày:May 31, 2017, 8:29 am - Lượt down: 170
 • Lịch thi : 2905-04/06/17 - Ngày:May 24, 2017, 7:08 am - Lượt down: 169
 • Lịch thi từ 29/05 đến 16/06/2017 - Ngày:May 24, 2017, 7:07 am - Lượt down: 157
 • Lịch thi lop DH ngay 03/06/2017 - Ngày:May 19, 2017, 3:40 pm - Lượt down: 95
 • Lịch thi : 22-28/05/17 - Ngày:May 17, 2017, 1:40 pm - Lượt down: 144
 • Lịch thi : 2606-070717 - Ngày:May 17, 2017, 1:39 pm - Lượt down: 125
 • Lich thi lop 13DH3A ngay 27/05/20173 - Ngày:May 12, 2017, 1:26 pm - Lượt down: 110


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Thursday, 29th of June 2017 - Lượt truy cập: