Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi lop DH ngay 18-2-2017
Ngày: January 19, 2017, 3:16 am - Lượt xem: 136 - 0.01 MB

 • Lịch thi : 03-06/05/17 - Ngày:April 26, 2017, 8:44 am - Lượt down: 26
 • Lịch thi : 28-08 tháng 6 năm 2017 - Ngày:April 26, 2017, 8:43 am - Lượt down: 5
 • lịch thi lóp 12DH3A ngay 13/5/2017 - Ngày:April 26, 2017, 6:45 am - Lượt down: 12
 • Lịch thi : 24-29/4/17 - Ngày:April 19, 2017, 8:13 am - Lượt down: 120
 • Lịch thi : 27/4- 05/5/17 - Ngày:April 19, 2017, 8:12 am - Lượt down: 44
 • Lịch thi : 17-23/4/17 - Ngày:April 12, 2017, 7:21 am - Lượt down: 174
 • Lịch thi : 27-17 thang 5 nam 2017 - Ngày:April 12, 2017, 7:20 am - Lượt down: 83
 • Lịch thi : 10-15/4/17 - Ngày:April 5, 2017, 6:57 am - Lượt down: 93
 • Lịch thi lớp học lại - Ngày:April 5, 2017, 6:56 am - Lượt down: 106
 • Lich thi DH Bach khoa - Ngày:April 3, 2017, 8:31 am - Lượt down: 39
 • Lich thi DH Bach khoa - Ngày:April 3, 2017, 8:31 am - Lượt down: 50
 • Lich thi lop 12DH3A ngay 15/04/2013 - Ngày:March 31, 2017, 1:29 am - Lượt down: 62
 • Lịch thi : 28-17 thang 5 nam 2017 - Ngày:March 30, 2017, 2:13 am - Lượt down: 148
 • Lịch thi : 03-09/04/17 - Ngày:March 29, 2017, 6:02 am - Lượt down: 90
 • Lich thi lop 12DH3A ngay 01/04/2017 - Ngày:March 22, 2017, 8:25 am - Lượt down: 67


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 1st of May 2017 - Lượt truy cập: