Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi lớp học lại
Ngày: April 5, 2017, 6:56 am - Lượt xem: 103 - 0.01 MB

 • Lịch thi : 03-06/05/17 - Ngày:April 26, 2017, 8:44 am - Lượt down: 8
 • Lịch thi : 28-08 tháng 6 năm 2017 - Ngày:April 26, 2017, 8:43 am - Lượt down: 1
 • lịch thi lóp 12DH3A ngay 13/5/2017 - Ngày:April 26, 2017, 6:45 am - Lượt down: 9
 • Lịch thi : 24-29/4/17 - Ngày:April 19, 2017, 8:13 am - Lượt down: 115
 • Lịch thi : 27/4- 05/5/17 - Ngày:April 19, 2017, 8:12 am - Lượt down: 36
 • Lịch thi : 17-23/4/17 - Ngày:April 12, 2017, 7:21 am - Lượt down: 170
 • Lịch thi : 27-17 thang 5 nam 2017 - Ngày:April 12, 2017, 7:20 am - Lượt down: 82
 • Lịch thi : 10-15/4/17 - Ngày:April 5, 2017, 6:57 am - Lượt down: 93
 • Lịch thi lớp học lại - Ngày:April 5, 2017, 6:56 am - Lượt down: 103
 • Lich thi DH Bach khoa - Ngày:April 3, 2017, 8:31 am - Lượt down: 37
 • Lich thi DH Bach khoa - Ngày:April 3, 2017, 8:31 am - Lượt down: 49
 • Lich thi lop 12DH3A ngay 15/04/2013 - Ngày:March 31, 2017, 1:29 am - Lượt down: 61
 • Lịch thi : 28-17 thang 5 nam 2017 - Ngày:March 30, 2017, 2:13 am - Lượt down: 144
 • Lịch thi : 03-09/04/17 - Ngày:March 29, 2017, 6:02 am - Lượt down: 89
 • Lich thi lop 12DH3A ngay 01/04/2017 - Ngày:March 22, 2017, 8:25 am - Lượt down: 64


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 26th of April 2017 - Lượt truy cập: