Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi lớp học lại
Ngày: April 5, 2017, 6:56 am - Lượt xem: 154 - 0.01 MB

 • Lịch thi : 2905-04/06/17 - Ngày:May 24, 2017, 7:08 am - Lượt down: 22
 • Lịch thi từ 29/05 đến 16/06/2017 - Ngày:May 24, 2017, 7:07 am - Lượt down: 22
 • Lịch thi lop DH ngay 03/06/2017 - Ngày:May 19, 2017, 3:40 pm - Lượt down: 55
 • Lịch thi : 22-28/05/17 - Ngày:May 17, 2017, 1:40 pm - Lượt down: 91
 • Lịch thi : 2606-070717 - Ngày:May 17, 2017, 1:39 pm - Lượt down: 60
 • Lich thi lop 13DH3A ngay 27/05/20173 - Ngày:May 12, 2017, 1:26 pm - Lượt down: 65
 • Lịch thi : 19/5-17/7/17 - Ngày:May 10, 2017, 1:31 pm - Lượt down: 153
 • Lịch thi : 15-21/05/17 - Ngày:May 10, 2017, 1:29 pm - Lượt down: 108
 • Lịch thi : 08-14/05/17 - Ngày:May 4, 2017, 10:21 am - Lượt down: 112
 • Lịch thi : 03-06/05/17 - Ngày:April 26, 2017, 8:44 am - Lượt down: 106
 • Lịch thi : 28-08 tháng 6 năm 2017 - Ngày:April 26, 2017, 8:43 am - Lượt down: 87
 • lịch thi lóp 12DH3A ngay 13/5/2017 - Ngày:April 26, 2017, 6:45 am - Lượt down: 56
 • Lịch thi : 24-29/4/17 - Ngày:April 19, 2017, 8:13 am - Lượt down: 155
 • Lịch thi : 27/4- 05/5/17 - Ngày:April 19, 2017, 8:12 am - Lượt down: 95
 • Lịch thi : 17-23/4/17 - Ngày:April 12, 2017, 7:21 am - Lượt down: 212


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Thursday, 25th of May 2017 - Lượt truy cập: