Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi : 22-28/05/17
Ngày: May 17, 2017, 1:40 pm - Lượt xem: 52 - 0.03 MB

 • Lịch thi lop DH ngay 03/06/2017 - Ngày:May 19, 2017, 3:40 pm - Lượt down: 18
 • Lịch thi : 22-28/05/17 - Ngày:May 17, 2017, 1:40 pm - Lượt down: 52
 • Lịch thi : 2606-070717 - Ngày:May 17, 2017, 1:39 pm - Lượt down: 34
 • Lich thi lop 13DH3A ngay 27/05/20173 - Ngày:May 12, 2017, 1:26 pm - Lượt down: 44
 • Lịch thi : 19/5-17/7/17 - Ngày:May 10, 2017, 1:31 pm - Lượt down: 130
 • Lịch thi : 15-21/05/17 - Ngày:May 10, 2017, 1:29 pm - Lượt down: 100
 • Lịch thi : 08-14/05/17 - Ngày:May 4, 2017, 10:21 am - Lượt down: 102
 • Lịch thi : 03-06/05/17 - Ngày:April 26, 2017, 8:44 am - Lượt down: 90
 • Lịch thi : 28-08 tháng 6 năm 2017 - Ngày:April 26, 2017, 8:43 am - Lượt down: 80
 • lịch thi lóp 12DH3A ngay 13/5/2017 - Ngày:April 26, 2017, 6:45 am - Lượt down: 48
 • Lịch thi : 24-29/4/17 - Ngày:April 19, 2017, 8:13 am - Lượt down: 138
 • Lịch thi : 27/4- 05/5/17 - Ngày:April 19, 2017, 8:12 am - Lượt down: 76
 • Lịch thi : 17-23/4/17 - Ngày:April 12, 2017, 7:21 am - Lượt down: 201
 • Lịch thi : 27-17 thang 5 nam 2017 - Ngày:April 12, 2017, 7:20 am - Lượt down: 117
 • Lịch thi : 10-15/4/17 - Ngày:April 5, 2017, 6:57 am - Lượt down: 110


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 22nd of May 2017 - Lượt truy cập: