Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi : 05-11/06/17
Ngày: May 31, 2017, 8:29 am - Lượt xem: 272 - 0.03 MB

 • Lịch thi mới - Ngày:December 6, 2017, 1:58 pm - Lượt down: 152
 • Lịch thi : 11-171217 - Ngày:December 6, 2017, 1:58 pm - Lượt down: 83
 • Lịch thi : 04-101217 - Ngày:November 29, 2017, 8:03 am - Lượt down: 155
 • Lịch thi mới - Ngày:November 29, 2017, 8:02 am - Lượt down: 120
 • Lịch thi : 2711-031217 - Ngày:November 22, 2017, 8:46 am - Lượt down: 207
 • Lịch thi Bách Khoa 24/11-01/12/17 - Ngày:November 17, 2017, 2:39 am - Lượt down: 63
 • Lịch thi : 20-261117 - Ngày:November 15, 2017, 4:05 am - Lượt down: 225
 • Lịch thi mới cập nhật 151117 - Ngày:November 15, 2017, 4:04 am - Lượt down: 137
 • Lịch thi : 13-191117 - Ngày:November 8, 2017, 7:42 am - Lượt down: 148
 • Lịch thi mới - Ngày:November 8, 2017, 7:41 am - Lượt down: 150
 • Lịch thi : 06-121117 - Ngày:November 2, 2017, 1:25 am - Lượt down: 215
 • Lịch thi mới - Ngày:November 2, 2017, 1:24 am - Lượt down: 154
 • Lịch thi 15CE_HL,16TH2A,17NQTP - Ngày:October 27, 2017, 4:13 pm - Lượt down: 237
 • Lịch thi mới - Ngày:October 27, 2017, 2:37 pm - Lượt down: 147
 • Lịch thi 15NQ_HL HK4 lần 2 - Ngày:October 25, 2017, 4:34 pm - Lượt down: 104


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 12th of December 2017 - Lượt truy cập: