Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi : 2606-020717
Ngày: June 22, 2017, 2:18 am - Lượt xem: 713 - 0.09 MB

 • LICH THI TN 16CH6A ngày 21-07 - Ngày:July 9, 2018, 9:13 am - Lượt down: 12
 • D8H9B HL thi lan 1 ngay 11-08 - Ngày:July 9, 2018, 9:13 am - Lượt down: 13
 • 17NQTP HL thi lan 1 ngay 07-08 - Ngày:July 9, 2018, 9:13 am - Lượt down: 12
 • 17 TQ HL HK1 thi lan 2 ngay 09-08 - Ngày:July 9, 2018, 9:12 am - Lượt down: 17
 • 17 CT1A thi lai HK2 ngay 11-08 - Ngày:July 9, 2018, 9:12 am - Lượt down: 11
 • 17 CH1A-D thi lai HK2 ngay 10-08 - Ngày:July 9, 2018, 9:12 am - Lượt down: 18
 • 17 CĐ1AB thi lai HK2 ngay 11-8 - Ngày:July 9, 2018, 9:11 am - Lượt down: 7
 • 16NQ1AB HL HK3 thi lai ngay 07-08-2018 - Ngày:July 9, 2018, 9:11 am - Lượt down: 15
 • 15CĐ HL thi lan 1 ngay 07-08.xls - Ngày:July 9, 2018, 9:11 am - Lượt down: 13
 • 13CK HL thi lan 1 ngay 07-08.xls - Ngày:July 9, 2018, 9:10 am - Lượt down: 7
 • GV COI THI TUAN TU 18-06 den 24-06 - Ngày:June 13, 2018, 3:47 am - Lượt down: 128
 • 17542DLU thi lai HK2 dot 1 30-6 - Ngày:June 8, 2018, 9:16 am - Lượt down: 86
 • 17542DLU thi HK2 dot 2 24-6 - Ngày:June 8, 2018, 9:16 am - Lượt down: 34
 • 16542DLU thi HK2 30-6 - Ngày:June 8, 2018, 9:15 am - Lượt down: 38
 • 16442DLU thi lai HK2 dot 1 24-6 - Ngày:June 8, 2018, 9:15 am - Lượt down: 30


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 17th of July 2018 - Lượt truy cập: