Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi : 2509-011017

Ngày: September 25, 2017, 2:36 pm - Lượt xem: 62 - 0.03 MB

 • Lịch thi : 23-301017 - Ngày:October 18, 2017, 2:02 pm - Lượt down: 62
 • Lịch thi : 2310-151117 - Ngày:October 18, 2017, 2:02 pm - Lượt down: 26
 • Lịch thi 15NQ,TH_HL, 16NH_HL - Ngày:October 11, 2017, 1:32 pm - Lượt down: 186
 • Lịch thi : 16-221017 - Ngày:October 11, 2017, 1:31 pm - Lượt down: 140
 • Lịch thi : 09-151017 - Ngày:October 4, 2017, 3:56 am - Lượt down: 92
 • Lịch thi : 02-081017 - Ngày:September 27, 2017, 2:05 pm - Lượt down: 84
 • Lịch thi : 2509-011017 - Ngày:September 25, 2017, 2:36 pm - Lượt down: 62
 • Lịch thi : 16/10 đến 30/10/17 - Ngày:September 25, 2017, 2:35 pm - Lượt down: 186
 • Lịch thi : 18-24/9/17 - Ngày:September 13, 2017, 1:59 pm - Lượt down: 209
 • Lịch thi : 02-21/10/17 - Ngày:September 13, 2017, 1:55 pm - Lượt down: 99
 • Lịch thi : 11-170917 - Ngày:September 6, 2017, 3:24 pm - Lượt down: 208
 • Lịch thi từ 02-21/10/17 - Ngày:September 6, 2017, 3:23 pm - Lượt down: 97
 • Lịch thi : 04-100917 - Ngày:August 30, 2017, 4:04 pm - Lượt down: 148
 • Lịch thi : 11-160917 - Ngày:August 30, 2017, 4:03 pm - Lượt down: 117
 • lich thi lop DH ngay 09-09-2017 - Ngày:August 18, 2017, 8:52 am - Lượt down: 157


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 23rd of October 2017 - Lượt truy cập: