Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi : 23-301017

Ngày: October 18, 2017, 2:02 pm - Lượt xem: 170 - 0.05 MB

 • 16TH1AB thi lai HK3 từ ngày 25-01-2018 - Ngày:January 18, 2018, 8:21 am - Lượt down: 22
 • 16CH6A thi lại HK3 mon LD ngày 27-01-2018 - Ngày:January 18, 2018, 8:21 am - Lượt down: 10
 • 16CH_HL HK2 thi lai từ ngày 25-01-2018 - Ngày:January 18, 2018, 8:20 am - Lượt down: 47
 • GV COI THI TUAN TU 22-01 den 28-01-2018 - Ngày:January 18, 2018, 8:15 am - Lượt down: 46
 • 16TH1AB thi lai HK3 ngay 25-01-2018 - Ngày:January 11, 2018, 9:29 am - Lượt down: 75
 • GV COI THI TUAN TU 15-01 den 21-01-2018 - Ngày:January 11, 2018, 6:33 am - Lượt down: 171
 • 16CĐHL TA2 06/01/2018 - Ngày:January 5, 2018, 2:39 pm - Lượt down: 80
 • GV COI THI TUAN TU 08-01 den 14-01-2018 - Ngày:January 4, 2018, 7:48 am - Lượt down: 202
 • 16NQ1AB HL HK2 thi lai ngay 22-01-2018 - Ngày:January 3, 2018, 4:17 pm - Lượt down: 64
 • 15CQ,CK HL HK5 ngay 13-01-2018 - Ngày:January 3, 2018, 4:17 pm - Lượt down: 45
 • SPKT 17542DLU thi HK1 ngày 27-01-2018 - Ngày:January 2, 2018, 2:48 pm - Lượt down: 80
 • SPKT 16542DLU thi HK1 ngày 27-01-2018 - Ngày:January 2, 2018, 2:48 pm - Lượt down: 26
 • SPKT 16442DLU thi HK1 ngày 13-01-2018 - Ngày:January 2, 2018, 2:46 pm - Lượt down: 23
 • 16CQ,CK thi lai HK3 từ ngày 15-01-2018 - Ngày:January 2, 2018, 2:46 pm - Lượt down: 42
 • 16CE thi lai HK3 từ ngày 12-01-2018 - Ngày:January 2, 2018, 2:45 pm - Lượt down: 98


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 24th of January 2018 - Lượt truy cập: