Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
15CĐ1AB thi HK6 (từ 08-01-2018)

Ngày: December 6, 2017, 1:58 pm - Lượt xem: 322 - 0.03 MB

 • LỊCH THI TN 15TH1A-D lần 3 từ ngày 16-4-18 - Ngày:March 8, 2018, 7:21 am - Lượt down: 31
 • LỊCH THI TN 15NQ1A-D lần 3 từ ngày 09-04-18 - Ngày:March 8, 2018, 7:21 am - Lượt down: 27
 • LỊCH THI TN 13CAODANG lần 5 từ ngày 16-4-18 - Ngày:March 8, 2018, 7:20 am - Lượt down: 30
 • 17SN1A thi HK2 từ ngày 2-4-18 - Ngày:March 8, 2018, 7:19 am - Lượt down: 14
 • 16CE1A-D thi HK4 từ ngày 9-4-18 - Ngày:March 8, 2018, 7:16 am - Lượt down: 27
 • 16CĐ1AB thi HK4 từ ngày 24-4-18 - Ngày:March 8, 2018, 7:16 am - Lượt down: 26
 • GV COI THI TUAN TU 12-03 den 19-03-2018 - Ngày:March 8, 2018, 7:14 am - Lượt down: 40
 • GV COI THI TUAN TU 05-03 den 10-03-2018 - Ngày:February 28, 2018, 8:37 am - Lượt down: 91
 • 17NQTP HK3 dot 1 ngày 9-3-2018 - Ngày:February 28, 2018, 8:36 am - Lượt down: 36
 • 17SQ1A thi lại HK1 ngay 7-3-18 - Ngày:February 8, 2018, 1:04 am - Lượt down: 47
 • 17SN1A thi lại HK1 ngay 7-3-18 - Ngày:February 8, 2018, 1:04 am - Lượt down: 54
 • 17 TQ1A thi lai HK1 ngay 8-3-2018 - Ngày:February 8, 2018, 1:04 am - Lượt down: 119
 • 17 CT1A thi lai HK1 ngay 9-3-2018 - Ngày:February 8, 2018, 1:03 am - Lượt down: 90
 • 17 CK1A thi lai HK1 ngay 6-3-2018 - Ngày:February 8, 2018, 1:03 am - Lượt down: 65
 • 17 CH1A-D thi lai HK1 ngày 6-3-2018 - Ngày:February 8, 2018, 1:02 am - Lượt down: 178


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 19th of March 2018 - Lượt truy cập: