Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
16CE thi lai HK4 ngay 21-05-2018
Ngày: May 14, 2018, 12:25 am - Lượt xem: 78 - 0.03 MB

 • GV COI THI TUAN TU 28-05 den 03-06 - Ngày:May 23, 2018, 11:07 am - Lượt down: 22
 • 17NQTP HK3 dot 4 ngày 29-05-2018 - Ngày:May 23, 2018, 11:06 am - Lượt down: 3
 • 17 TQ HL HK1 thi ngay 11-06-2018 - Ngày:May 23, 2018, 11:06 am - Lượt down: 5
 • 17 CT1A thi HK2 ngay 04-06 dieu chinh - Ngày:May 23, 2018, 11:06 am - Lượt down: 0
 • 16NQ1AB HL HK3 thi ngay 09-06-2018 - Ngày:May 23, 2018, 11:05 am - Lượt down: 0
 • 16 TH HL HK3 & 16TH HL2 thi lai ngay 08-06-2018 - Ngày:May 23, 2018, 11:05 am - Lượt down: 5
 • 16 CE HL HK3 thi lai ngay 04-06-2018 - Ngày:May 23, 2018, 11:05 am - Lượt down: 11
 • 15CE1A-E thi lai mon thay the HK6 ngay 05-06-2018 - Ngày:May 23, 2018, 11:04 am - Lượt down: 8
 • 15 CT1A thi lai mon thay the HK6 ngay 05-06-2018 - Ngày:May 23, 2018, 11:04 am - Lượt down: 0
 • 15 CQ1A thi lai mon thay the HK6 ngay 05-06-2018 - Ngày:May 23, 2018, 11:03 am - Lượt down: 1
 • 15 CK1A thi lai mon thay the HK6 ngay 05-06-2018 - Ngày:May 23, 2018, 11:03 am - Lượt down: 1
 • Lịch thi lớp 15CĐ học lại HK5 - Ngày:May 22, 2018, 9:13 am - Lượt down: 4
 • GV COI THI TUAN TU 21-05 den 27-05 - Ngày:May 16, 2018, 9:23 am - Lượt down: 112
 • 17NQTP HK3 dot 3 23-05 - Ngày:May 16, 2018, 9:22 am - Lượt down: 14
 • 16CE thi lai HK4 ngay 21-05-2018 - Ngày:May 14, 2018, 12:25 am - Lượt down: 78


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 23rd of May 2018 - Lượt truy cập: