Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
15CE1A-E thi lai mon thay the HK6 ngay 05-06-2018

Ngày: May 23, 2018, 11:04 am - Lượt xem: 1503 - 0.03 MB

 • LỊCH THI LẦN 1 - HKIII - LỚP 20CĐ1A,B - Ngày:October 22, 2021, 2:21 pm - Lượt down: 15
 • LỊCH THI LẦN 1 - HKIII - LỚP 20CH1A,B - Ngày:October 22, 2021, 2:19 pm - Lượt down: 5
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK I - 20TQ1B - Ngày:October 12, 2021, 3:24 pm - Lượt down: 31
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK II - 20TQ1A - Ngày:October 12, 2021, 3:15 pm - Lượt down: 21
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK II - 20CĐ1A,B - Ngày:October 12, 2021, 3:15 pm - Lượt down: 15
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK II - 20CH1A,B - Ngày:October 12, 2021, 3:13 pm - Lượt down: 17
 • LỊCH THI LẦN 2 - HK IV - 19CT1A và 19CĐ1A - Ngày:October 12, 2021, 3:12 pm - Lượt down: 13
 • LỊCH THI LẦN 2-HK IV - 19CH1A,B - Ngày:October 12, 2021, 3:11 pm - Lượt down: 15
 • Lịch thi lần 1 HKII lớp 20TQ1B - Ngày:September 18, 2021, 3:36 pm - Lượt down: 55
 • Lịch thi lần 1 HKIII lớp 20TQ1A - Ngày:September 10, 2021, 11:43 am - Lượt down: 56
 • Lịch thi lần 1 HKV lớp 19CH1A-B - Ngày:September 10, 2021, 11:42 am - Lượt down: 54
 • Lịch thi lần 1 HKV lớp 19CT1A - Ngày:September 10, 2021, 11:41 am - Lượt down: 38
 • Lịch thi lần 1 HKV lớp 19CĐ1A - Ngày:September 10, 2021, 11:41 am - Lượt down: 33
 • Lịch thi lần 1 HKV lớp 19CB1A - Ngày:September 10, 2021, 11:40 am - Lượt down: 34
 • LỊCH THI LẦN 1-HKI-20TQ1B - Ngày:July 14, 2021, 2:43 pm - Lượt down: 108


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 26th of October 2021 - Lượt truy cập: