Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi : 13-18/04/15
Ngày: April 15, 2015, 2:03 am - Lượt xem: 4041 - 0.05 MB

 • GV COI THI TUAN TU 24-09 den 30-09-2018 - Ngày:September 19, 2018, 2:05 pm - Lượt down: 1359
 • 17CH HL HK1 thi lan 2 ngay 27-9 (Dieu chinh) - Ngày:September 19, 2018, 2:05 pm - Lượt down: 1259
 • GV COI THI TUAN TU 17-09 den 23-09-2018 - Ngày:September 14, 2018, 3:48 pm - Lượt down: 1205
 • 17CH HL HK1 thi lan 2 ngay 27-9-18 - Ngày:September 14, 2018, 3:46 pm - Lượt down: 1300
 • 16NQ1AB HL thi dợt 2 ngay 27-9-18 - Ngày:September 14, 2018, 3:45 pm - Lượt down: 1235
 • 16TH1AB HL thi ngay 8-9-2018 - Ngày:August 29, 2018, 3:28 pm - Lượt down: 1246
 • 16NQ1AB HL thi dợt 1 ngay 9-9-2018 - Ngày:August 29, 2018, 3:28 pm - Lượt down: 1212
 • GV COI THI TUAN TU 03-09 den 09-09-2018 - Ngày:August 29, 2018, 3:27 pm - Lượt down: 1320
 • GV COI THI TUAN TU 27-08 den 01-09 - Ngày:August 27, 2018, 9:12 am - Lượt down: 1185
 • GV COI THI TUAN TU 13-08 den 20-08 - Ngày:August 9, 2018, 1:59 pm - Lượt down: 1266
 • 17CH HL HK1 thi lan 1 ngay 27-8 - Ngày:August 9, 2018, 1:58 pm - Lượt down: 1314
 • LICH THI TN 15TH1A-D từ ngày 17-09 - Ngày:August 2, 2018, 1:31 am - Lượt down: 1233
 • LICH THI TN 15NQ1A-D từ ngày 03-09 - Ngày:August 2, 2018, 1:30 am - Lượt down: 1254
 • LICH THI TN 13CAODANG từ ngày 24-09 - Ngày:August 2, 2018, 1:30 am - Lượt down: 1285
 • 17 TQ1A thi lai HK2 ngay 10-8 - Ngày:August 2, 2018, 1:30 am - Lượt down: 1254


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 18th of January 2022 - Lượt truy cập: