Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi : 13-19/03/17
Ngày: March 8, 2017, 5:22 am - Lượt xem: 882 - 0.03 MB

 • Lịch thi : 16-221017 - Ngày:October 11, 2017, 1:31 pm - Lượt down: 490
 • Lịch thi : 09-151017 - Ngày:October 4, 2017, 3:56 am - Lượt down: 460
 • Lịch thi : 02-081017 - Ngày:September 27, 2017, 2:05 pm - Lượt down: 477
 • Lịch thi : 2509-011017 - Ngày:September 25, 2017, 2:36 pm - Lượt down: 450
 • Lịch thi : 16/10 đến 30/10/17 - Ngày:September 25, 2017, 2:35 pm - Lượt down: 583
 • Lịch thi : 18-24/9/17 - Ngày:September 13, 2017, 1:59 pm - Lượt down: 543
 • Lịch thi : 02-21/10/17 - Ngày:September 13, 2017, 1:55 pm - Lượt down: 456
 • Lịch thi : 11-170917 - Ngày:September 6, 2017, 3:24 pm - Lượt down: 579
 • Lịch thi từ 02-21/10/17 - Ngày:September 6, 2017, 3:23 pm - Lượt down: 442
 • Lịch thi : 04-100917 - Ngày:August 30, 2017, 4:04 pm - Lượt down: 541
 • Lịch thi : 11-160917 - Ngày:August 30, 2017, 4:03 pm - Lượt down: 504
 • lich thi lop DH ngay 09-09-2017 - Ngày:August 18, 2017, 8:52 am - Lượt down: 542
 • Lịch thi : 21-270817 - Ngày:August 16, 2017, 2:13 pm - Lượt down: 609
 • Lịch thi từ 28/8-30/9/17 - Ngày:August 16, 2017, 2:12 pm - Lượt down: 661
 • Lịch thi : 14-200817 - Ngày:August 9, 2017, 4:40 pm - Lượt down: 548


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Saturday, 21st of July 2018 - Lượt truy cập: