Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi : 09-13/01/17
Ngày: January 5, 2017, 7:11 am - Lượt xem: 1582 - 0.09 MB
Lịch thi lớp ĐH ngày 07/01/2017
Ngày: December 22, 2016, 1:51 am - Lượt xem: 999 - 0.01 MB
Lịch thi : 2612-01/01/17
Ngày: December 21, 2016, 7:22 am - Lượt xem: 1928
Lịch thi 11-03 thang 4 nam 2017
Ngày: December 14, 2016, 9:51 am - Lượt xem: 1870
Lịch thi : 19-25/12/16
Ngày: December 14, 2016, 9:48 am - Lượt xem: 1990
Lịch thi : 05-11/12/16
Ngày: December 7, 2016, 8:39 am - Lượt xem: 1722
Lịch thi : 05-11/12/16
Ngày: November 30, 2016, 7:55 am - Lượt xem: 1967
Lịch thi : 28-04/12/16
Ngày: November 23, 2016, 9:08 am - Lượt xem: 1764
Lịch thi : 21-27/11/16
Ngày: November 16, 2016, 8:50 am - Lượt xem: 1633
Lịch thi : 21thag11-02thag12
Ngày: November 16, 2016, 8:49 am - Lượt xem: 1537
Lịch thi : 14-20/11/16
Ngày: November 9, 2016, 6:36 am - Lượt xem: 1307 - 0.03 MB
Lịch thi : 07-13/11/16
Ngày: November 2, 2016, 7:26 am - Lượt xem: 1597
Lịch thi : 3110-051116
Ngày: October 26, 2016, 8:44 am - Lượt xem: 1612
Lịch thi : 3011-161216
Ngày: October 26, 2016, 8:43 am - Lượt xem: 1598
Lich thi lop DH ngay 05-11-2016
Ngày: October 21, 2016, 1:57 am - Lượt xem: 1417 - 0.01 MB
Lịch thi : 24-30/10/16
Ngày: October 19, 2016, 8:43 am - Lượt xem: 1994
Lịch thi : 17-23/10/16
Ngày: October 12, 2016, 9:14 am - Lượt xem: 1203
Lịch thi : 10-15/10/16
Ngày: October 6, 2016, 1:10 am - Lượt xem: 1319
Lịch thi lớp ĐH học lại đợt 1
Ngày: September 29, 2016, 7:57 am - Lượt xem: 1286 - 0.01 MB
Lịch thi : 03-09/10/16
Ngày: September 28, 2016, 9:22 am - Lượt xem: 1084


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Tuesday, 19th of June 2018 - Lượt truy cập: