Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi mới
Ngày: September 21, 2016, 8:08 am - Lượt xem: 2137
Lịch thi : 26-02/10/16
Ngày: September 21, 2016, 8:07 am - Lượt xem: 1209
Lịch thi : 19-24/9/16
Ngày: September 14, 2016, 7:32 am - Lượt xem: 1376
Lịch thi mới
Ngày: September 7, 2016, 7:38 am - Lượt xem: 2334
Lịch thi : 12-18/9/16
Ngày: September 7, 2016, 7:36 am - Lượt xem: 1683
Lich thi lop DH ngay 17-09-2016
Ngày: September 1, 2016, 2:04 am - Lượt xem: 1202 - 0.01 MB
Lịch thi : 05-11/9/16
Ngày: August 31, 2016, 7:11 am - Lượt xem: 1392
Lịch thi : 29/8-04/9/16
Ngày: August 24, 2016, 7:26 am - Lượt xem: 1297
Lịch thi : TN_DHVLVH_220816
Ngày: August 22, 2016, 8:55 am - Lượt xem: 1007
Lịch thi : 29/8-07/10/16
Ngày: August 17, 2016, 9:17 am - Lượt xem: 1454
Lịch thi : 22-28/8/16
Ngày: August 17, 2016, 9:15 am - Lượt xem: 1326
Lịch thi : 22/8-19/10/16
Ngày: August 10, 2016, 6:42 am - Lượt xem: 2298
Lịch thi : 15-21/8/16
Ngày: August 10, 2016, 6:40 am - Lượt xem: 1476
Lịch thi : 17-31/8/16
Ngày: August 5, 2016, 1:03 am - Lượt xem: 1783
Lịch thi : 08-14/8/16
Ngày: August 4, 2016, 1:17 am - Lượt xem: 1232
Lich thi lop DH ngay 20-8-2016
Ngày: August 2, 2016, 7:43 am - Lượt xem: 960 - 0.01 MB
Lịch thi : 11-17/7/16
Ngày: July 5, 2016, 4:31 am - Lượt xem: 2735
Lịch thi : 04-10/7/16
Ngày: June 29, 2016, 4:05 am - Lượt xem: 2821
Lịch thi : 27/6-03/7/16
Ngày: June 22, 2016, 6:35 am - Lượt xem: 2563
Lịch thi : 20/6-26/6/16
Ngày: June 15, 2016, 7:49 am - Lượt xem: 1804


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Tuesday, 19th of June 2018 - Lượt truy cập: