Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
CD13 14 HLcac mon NLMLN PLDC TT
Ngày: October 22, 2018, 10:34 am - Lượt xem: 1058 - 0.03 MB
17NQTP HL thi lan 2 ngày 01-11-2018
Ngày: October 22, 2018, 10:30 am - Lượt xem: 1081 - 0.03 MB
16TH1AB học lại thi lần 2 ngày 03-11-18 (ĐIỀU CHỈNH)
Ngày: October 22, 2018, 10:14 am - Lượt xem: 1063 - 0.03 MB
16NQ1AB học lại thi lần 2 ngày 01-11-18
Ngày: October 22, 2018, 9:07 am - Lượt xem: 1144 - 0.03 MB
Lịch thi lớp học lại CD2016 Học lại HK4 thi ngày 22-10-18
Ngày: October 12, 2018, 10:56 am - Lượt xem: 1236 - 0.03 MB
GV COI THI TUAN TU 24-09 den 30-09-2018
Ngày: September 19, 2018, 2:05 pm - Lượt xem: 1360 - 0.04 MB
17CH HL HK1 thi lan 2 ngay 27-9 (Dieu chinh)
Ngày: September 19, 2018, 2:05 pm - Lượt xem: 1260 - 0.03 MB
GV COI THI TUAN TU 17-09 den 23-09-2018
Ngày: September 14, 2018, 3:48 pm - Lượt xem: 1208 - 0.03 MB
17CH HL HK1 thi lan 2 ngay 27-9-18
Ngày: September 14, 2018, 3:46 pm - Lượt xem: 1303 - 0.03 MB
16NQ1AB HL thi dợt 2 ngay 27-9-18
Ngày: September 14, 2018, 3:45 pm - Lượt xem: 1246 - 0.03 MB
16TH1AB HL thi ngay 8-9-2018
Ngày: August 29, 2018, 3:28 pm - Lượt xem: 1247 - 0.03 MB
16NQ1AB HL thi dợt 1 ngay 9-9-2018
Ngày: August 29, 2018, 3:28 pm - Lượt xem: 1212 - 0.03 MB
GV COI THI TUAN TU 03-09 den 09-09-2018
Ngày: August 29, 2018, 3:27 pm - Lượt xem: 1323 - 0.03 MB
GV COI THI TUAN TU 27-08 den 01-09
Ngày: August 27, 2018, 9:12 am - Lượt xem: 1186 - 0.04 MB
GV COI THI TUAN TU 13-08 den 20-08
Ngày: August 9, 2018, 1:59 pm - Lượt xem: 1266 - 0.07 MB
17CH HL HK1 thi lan 1 ngay 27-8
Ngày: August 9, 2018, 1:58 pm - Lượt xem: 1315 - 0.03 MB
LICH THI TN 15TH1A-D từ ngày 17-09
Ngày: August 2, 2018, 1:31 am - Lượt xem: 1235 - 0.03 MB
LICH THI TN 15NQ1A-D từ ngày 03-09
Ngày: August 2, 2018, 1:30 am - Lượt xem: 1258 - 0.03 MB
LICH THI TN 13CAODANG từ ngày 24-09
Ngày: August 2, 2018, 1:30 am - Lượt xem: 1290 - 0.03 MB
17 TQ1A thi lai HK2 ngay 10-8
Ngày: August 2, 2018, 1:30 am - Lượt xem: 1258 - 0.03 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Friday, 21st of January 2022 - Lượt truy cập: