Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi : 13/6-18/6/16
Ngày: June 8, 2016, 7:45 am - Lượt xem: 1641
Lich thi lop DH ngay 18-06-2016
Ngày: June 3, 2016, 8:17 am - Lượt xem: 1350 - 0.01 MB
Lịch thi : 20/6-15/07/16
Ngày: June 2, 2016, 8:24 am - Lượt xem: 2034
Lịch thi : 30-14/06/16
Ngày: May 25, 2016, 6:42 am - Lượt xem: 2281
Lich thi DH ngày 28,29/05/2016
Ngày: May 19, 2016, 4:09 am - Lượt xem: 995 - 0.01 MB
Lịch thi : 23-03/06/16
Ngày: May 18, 2016, 7:19 am - Lượt xem: 2358
Lịch thi : 16-30/05/16
Ngày: May 11, 2016, 8:22 am - Lượt xem: 1987
Lịch thi : 09-15/05/16
Ngày: May 6, 2016, 6:44 am - Lượt xem: 1812
Lịch thi : 04-08/07/16
Ngày: April 27, 2016, 8:49 am - Lượt xem: 2263
Lịch thi : 25-10/05/16
Ngày: April 21, 2016, 7:52 am - Lượt xem: 2446
Lịch thi : 18-24/04/16
Ngày: April 14, 2016, 1:19 am - Lượt xem: 2175
lịch thi lop DH ngày 23,24-04-2016
Ngày: April 8, 2016, 3:55 am - Lượt xem: 1517 - 0.01 MB
Lịch thi : 11-20/05/16
Ngày: April 7, 2016, 8:44 am - Lượt xem: 2169
Lịch thi : 04-06/05/16
Ngày: March 30, 2016, 8:31 am - Lượt xem: 2382
Lịch thi : 28-02/04/16
Ngày: March 24, 2016, 8:58 am - Lượt xem: 2074
Lịch thi : 21-23/04/16
Ngày: March 17, 2016, 2:02 am - Lượt xem: 2857
Lịch thi : 29-19/03/16
Ngày: March 11, 2016, 2:22 am - Lượt xem: 1590
Lịch thi lớp ĐH học lại ngày 12,13-03-2016
Ngày: March 9, 2016, 8:22 am - Lượt xem: 1613 - 0.01 MB
Lịch thi : 29-14/04/16
Ngày: March 9, 2016, 7:02 am - Lượt xem: 1579
lich thi lop DH ngày 05/06-03-2016
Ngày: January 28, 2016, 2:01 am - Lượt xem: 1665 - 0.01 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Tuesday, 19th of June 2018 - Lượt truy cập: