Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi : 29-16/03/16
Ngày: January 27, 2016, 8:15 am - Lượt xem: 2058
Lịch thi : 11-26/01/16
Ngày: January 6, 2016, 7:59 am - Lượt xem: 5768
Lịch thi : 28-10/01/16
Ngày: December 31, 2015, 2:13 am - Lượt xem: 2919
Lịch thi : 28-05/01/16
Ngày: December 24, 2015, 1:56 am - Lượt xem: 2034 - 0.06 MB
Lịch thi : 21-27/12/15
Ngày: December 17, 2015, 8:07 am - Lượt xem: 1917 - 0.08 MB
lịch thi lop D6H10B và D8H9B ngày 26-27/12/2015
Ngày: December 11, 2015, 2:25 am - Lượt xem: 1907 - 0.01 MB
Lịch thi : 14-27/01/16
Ngày: December 10, 2015, 8:09 am - Lượt xem: 2517 - 0.15 MB
Lịch thi : 07-13/12/15
Ngày: December 3, 2015, 6:29 am - Lượt xem: 1943 - 0.09 MB
Lịch thi : 30/11-30/12/15
Ngày: November 26, 2015, 7:42 am - Lượt xem: 2022 - 0.1 MB
Lịch thi : 23/11-30/12/15
Ngày: November 19, 2015, 3:34 am - Lượt xem: 1912 - 0.13 MB
Lich thi Dh tu 28 den 29-11-2015
Ngày: November 10, 2015, 7:39 am - Lượt xem: 1881 - 0.01 MB
Lịch thi : 09/11-29/12/15
Ngày: November 5, 2015, 6:40 am - Lượt xem: 2091 - 0.1 MB
Lịch thi : 02/11-18/12/15
Ngày: October 30, 2015, 1:24 am - Lượt xem: 2034 - 0.12 MB
Lịch thi : 26-30/10/15
Ngày: October 21, 2015, 8:15 am - Lượt xem: 1795 - 0.02 MB
lich thi lop DH tu 07/11 den 08/11/2015
Ngày: October 15, 2015, 7:11 am - Lượt xem: 1982 - 0.01 MB
Lịch thi : 12-18/10/15
Ngày: October 7, 2015, 8:36 am - Lượt xem: 1841 - 0.01 MB
Lịch thi : 05-11/10/15
Ngày: September 30, 2015, 8:44 am - Lượt xem: 1980 - 0.04 MB
lich thi lop DH D6H10B ngay 17/10/2015
Ngày: September 30, 2015, 7:20 am - Lượt xem: 2113 - 0.03 MB
Lịch thi : 28-04/09/15
Ngày: September 23, 2015, 8:04 am - Lượt xem: 2206 - 0.05 MB
Lịch thi : 21-26/09/15
Ngày: September 16, 2015, 8:19 am - Lượt xem: 2093 - 0.02 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Tuesday, 19th of June 2018 - Lượt truy cập: