Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi : 07-20/09/15
Ngày: September 4, 2015, 4:25 am - Lượt xem: 1971 - 0.05 MB
lich thi lop DH tu 12-13/9/2015
Ngày: September 1, 2015, 3:21 am - Lượt xem: 1769 - 0.02 MB
Lịch thi : 31-06/09/15
Ngày: August 27, 2015, 8:41 am - Lượt xem: 2027 - 0.05 MB
Lịch thi : 24-29/08/15
Ngày: August 20, 2015, 2:40 am - Lượt xem: 1820 - 0.04 MB
Lịch thi : 05-28/08/15
Ngày: July 15, 2015, 5:30 am - Lượt xem: 2863 - 0.04 MB
Lịch thi : 13/07-19/07/15
Ngày: July 9, 2015, 2:25 am - Lượt xem: 2097 - 0.05 MB
Lịch thi lại HKIII
Ngày: July 7, 2015, 3:35 am - Lượt xem: 2222 - 0.02 MB
Lịch thi : 06/07-17/07/15
Ngày: July 2, 2015, 2:08 am - Lượt xem: 2024 - 0.07 MB
Lịch thi : 29/06-20/07/15
Ngày: June 25, 2015, 6:30 am - Lượt xem: 2022 - 0.07 MB
Lịch thi : 22/06-17/07/15
Ngày: June 17, 2015, 6:48 am - Lượt xem: 2283 - 0.11 MB
lich thi lop DH tu 27/06 den 12/07/2015
Ngày: June 12, 2015, 7:41 am - Lượt xem: 2168 - 0.01 MB
Lịch thi : 15-21/06/15
Ngày: June 10, 2015, 8:41 am - Lượt xem: 1873 - 0.08 MB
Lịch thi : 08/06-10/07/15
Ngày: June 4, 2015, 7:12 am - Lượt xem: 2042 - 0.11 MB
Lịch thi : 01-11/07/15
Ngày: May 28, 2015, 2:03 am - Lượt xem: 2088 - 0.1 MB
Lịch thi lớp ĐH: từ 30/5 dến 07/06/2015
Ngày: May 21, 2015, 8:28 am - Lượt xem: 2147 - 0.01 MB
Lịch thi : 11-17/05/15
Ngày: May 6, 2015, 8:28 am - Lượt xem: 2094 - 0.04 MB
Lịch thi : 04/05-18/06/15
Ngày: April 25, 2015, 2:43 am - Lượt xem: 2466 - 0.13 MB
lich thi lop DH tu 09-05 den 10-05-2015
Ngày: April 20, 2015, 3:32 am - Lượt xem: 2225 - 0.01 MB
Lịch thi : 20/04/-07/05/15
Ngày: April 15, 2015, 6:32 am - Lượt xem: 2370 - 0.06 MB
Lịch thi : 13-18/04/15
Ngày: April 15, 2015, 2:03 am - Lượt xem: 2260 - 0.05 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Tuesday, 19th of June 2018 - Lượt truy cập: