Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
15 CE HL2 HK6 thi lai ngay 19-06
Ngày: June 8, 2018, 9:10 am - Lượt xem: 1419 - 0.03 MB
15 CĐ HL HK5 thi lai ngay 19-06
Ngày: June 8, 2018, 9:10 am - Lượt xem: 1443 - 0.03 MB
GV COI THI TUAN TU 11-06 den 17-06-2018
Ngày: June 8, 2018, 1:29 am - Lượt xem: 1372 - 0.12 MB
GV COI THI TUAN TU 04-06 den 10-06-2018
Ngày: May 31, 2018, 8:27 am - Lượt xem: 1481 - 0.06 MB
17 TQ1A thi HK2 ngay 25-6
Ngày: May 31, 2018, 8:27 am - Lượt xem: 1412 - 0.03 MB
17 CT1A thi HK2 ngay 28-05
Ngày: May 31, 2018, 8:26 am - Lượt xem: 1387 - 0.03 MB
17 CK1A thi HK2 ngay 18-6
Ngày: May 31, 2018, 8:26 am - Lượt xem: 1342 - 0.03 MB
16TH1A thi HK4 ngay 04-6
Ngày: May 31, 2018, 8:25 am - Lượt xem: 1414 - 0.03 MB
16CT thi lai HK4 ngay 12-6
Ngày: May 31, 2018, 8:25 am - Lượt xem: 1450 - 0.03 MB
16CQ,CK thi lai HK4 ngay 12-6-18
Ngày: May 31, 2018, 8:25 am - Lượt xem: 1559 - 0.03 MB
16CĐ thi lai HK4 ngay 12-6-18
Ngày: May 31, 2018, 8:24 am - Lượt xem: 1555 - 0.03 MB
15CĐ1A-B thi mon thay the HK6 ngay 13-6
Ngày: May 31, 2018, 8:24 am - Lượt xem: 1577 - 0.03 MB
15 CE HL HK5 thi lai ngay 12-6
Ngày: May 31, 2018, 8:23 am - Lượt xem: 1559 - 0.03 MB
GV COI THI TUAN TU 28-05 den 03-06
Ngày: May 23, 2018, 11:07 am - Lượt xem: 1668 - 0.07 MB
17NQTP HK3 dot 4 ngày 29-05-2018
Ngày: May 23, 2018, 11:06 am - Lượt xem: 1534 - 0.03 MB
17 TQ HL HK1 thi ngay 11-06-2018
Ngày: May 23, 2018, 11:06 am - Lượt xem: 1574 - 0.03 MB
17 CT1A thi HK2 ngay 04-06 dieu chinh
Ngày: May 23, 2018, 11:06 am - Lượt xem: 1551 - 0.03 MB
16NQ1AB HL HK3 thi ngay 09-06-2018
Ngày: May 23, 2018, 11:05 am - Lượt xem: 1539 - 0.03 MB
16 TH HL HK3 & 16TH HL2 thi lai ngay 08-06-2018
Ngày: May 23, 2018, 11:05 am - Lượt xem: 1668 - 0.03 MB
16 CE HL HK3 thi lai ngay 04-06-2018
Ngày: May 23, 2018, 11:05 am - Lượt xem: 1734 - 0.03 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Friday, 21st of January 2022 - Lượt truy cập: