Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
lich thi lop DH tu 27/06 den 12/07/2015
Ngày: June 12, 2015, 7:41 am - Lượt xem: 2239 - 0.01 MB
Lịch thi : 15-21/06/15
Ngày: June 10, 2015, 8:41 am - Lượt xem: 1940 - 0.08 MB
Lịch thi : 08/06-10/07/15
Ngày: June 4, 2015, 7:12 am - Lượt xem: 2109 - 0.11 MB
Lịch thi : 01-11/07/15
Ngày: May 28, 2015, 2:03 am - Lượt xem: 2153 - 0.1 MB
Lịch thi lớp ĐH: từ 30/5 dến 07/06/2015
Ngày: May 21, 2015, 8:28 am - Lượt xem: 2209 - 0.01 MB
Lịch thi : 11-17/05/15
Ngày: May 6, 2015, 8:28 am - Lượt xem: 2154 - 0.04 MB
Lịch thi : 04/05-18/06/15
Ngày: April 25, 2015, 2:43 am - Lượt xem: 2530 - 0.13 MB
lich thi lop DH tu 09-05 den 10-05-2015
Ngày: April 20, 2015, 3:32 am - Lượt xem: 2287 - 0.01 MB
Lịch thi : 20/04/-07/05/15
Ngày: April 15, 2015, 6:32 am - Lượt xem: 2436 - 0.06 MB
Lịch thi : 13-18/04/15
Ngày: April 15, 2015, 2:03 am - Lượt xem: 2316 - 0.05 MB
Lịch thi BK: 09-16/04/15
Ngày: April 8, 2015, 7:48 am - Lượt xem: 2384 - 0.4 MB
Lịch thi : 06-12/04/15
Ngày: April 2, 2015, 2:51 am - Lượt xem: 2596 - 0.07 MB
Lịch thi : 13/03-05/05/15
Ngày: March 26, 2015, 6:34 am - Lượt xem: 2560 - 0.07 MB
Lịch thi : 23-29/03/15
Ngày: March 19, 2015, 3:15 am - Lượt xem: 2211 - 0.06 MB
lich thi lop DH tu 28/3 den 05/04/2015
Ngày: March 9, 2015, 7:44 am - Lượt xem: 2923 - 0.02 MB
Lịch thi : 09-27/03/15
Ngày: March 6, 2015, 2:01 am - Lượt xem: 2716 - 0.05 MB
Lịch thi : 09-01/04/15
Ngày: February 10, 2015, 8:12 am - Lượt xem: 2798 - 0.05 MB
Lịch thi : 02-07/02/15
Ngày: January 30, 2015, 8:30 am - Lượt xem: 2381 - 0.04 MB
Lịch thi : 19-04/02/15
Ngày: January 15, 2015, 3:42 pm - Lượt xem: 2617 - 0.18 MB
Lịch thi : 12-27/01/15
Ngày: January 8, 2015, 1:46 am - Lượt xem: 2963 - 0.13 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Monday, 23rd of July 2018 - Lượt truy cập: