Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch ôn thi tốt nghiệp 10CK1A
Ngày: August 14, 2013, 3:08 am - Lượt xem: 2870 - 0.02 MB
Lịch thi :12-07/09/13
Ngày: August 7, 2013, 9:21 am - Lượt xem: 3115 - 0.1 MB
Lịch thi :29-31/08/13
Ngày: July 24, 2013, 8:32 am - Lượt xem: 1428 - 0.18 MB
Lịch thi :22-15/08/13
Ngày: July 17, 2013, 3:22 am - Lượt xem: 1368 - 0.12 MB
Lịch thi :15-21/07/13
Ngày: June 27, 2013, 3:05 am - Lượt xem: 1075 - 0.03 MB
Lịch thi :24-30/06/13
Ngày: June 20, 2013, 4:55 am - Lượt xem: 723 - 0.05 MB
Lịch thi :10-26/07/13
Ngày: June 5, 2013, 9:21 pm - Lượt xem: 1022 - 0.1 MB
Lịch thi :10-16/06/13
Ngày: Wed-Jun-2013 - Lượt xem: 685 - 0.02 MB
Lịch thi :27-02/06/13
Ngày: Wed-May-2013 - Lượt xem: 835 - 0.05 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Tuesday, 19th of June 2018 - Lượt truy cập: