Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi : 2310-151117
Ngày: October 18, 2017, 2:02 pm - Lượt xem: 2900 - 0.05 MB
Lịch thi 15NQ,TH_HL, 16NH_HL
Ngày: October 11, 2017, 1:32 pm - Lượt xem: 3002 - 0.01 MB
Lịch thi : 16-221017
Ngày: October 11, 2017, 1:31 pm - Lượt xem: 2839 - 0.09 MB
Lịch thi : 09-151017
Ngày: October 4, 2017, 3:56 am - Lượt xem: 2813 - 0.07 MB
Lịch thi : 02-081017
Ngày: September 27, 2017, 2:05 pm - Lượt xem: 2936 - 0.06 MB
Lịch thi : 2509-011017
Ngày: September 25, 2017, 2:36 pm - Lượt xem: 2952 - 0.03 MB
Lịch thi : 16/10 đến 30/10/17
Ngày: September 25, 2017, 2:35 pm - Lượt xem: 2425 - 0.02 MB
Lịch thi : 18-24/9/17
Ngày: September 13, 2017, 1:59 pm - Lượt xem: 2830 - 0.04 MB
Lịch thi : 02-21/10/17
Ngày: September 13, 2017, 1:55 pm - Lượt xem: 2918 - 0.05 MB
Lịch thi : 11-170917
Ngày: September 6, 2017, 3:24 pm - Lượt xem: 2989 - 0.03 MB
Lịch thi từ 02-21/10/17
Ngày: September 6, 2017, 3:23 pm - Lượt xem: 2670 - 0.03 MB
Lịch thi : 04-100917
Ngày: August 30, 2017, 4:04 pm - Lượt xem: 2853 - 0.04 MB
Lịch thi : 11-160917
Ngày: August 30, 2017, 4:03 pm - Lượt xem: 2765 - 0.03 MB
lich thi lop DH ngay 09-09-2017
Ngày: August 18, 2017, 8:52 am - Lượt xem: 2761 - 0.01 MB
Lịch thi : 21-270817
Ngày: August 16, 2017, 2:13 pm - Lượt xem: 2770 - 0.1 MB
Lịch thi từ 28/8-30/9/17
Ngày: August 16, 2017, 2:12 pm - Lượt xem: 3023 - 0.03 MB
Lịch thi : 14-200817
Ngày: August 9, 2017, 4:40 pm - Lượt xem: 2635 - 0.08 MB
Lịch thi : 14-270817
Ngày: August 9, 2017, 4:40 pm - Lượt xem: 2842 - 0.02 MB
Lịch thi : 07-130817
Ngày: August 1, 2017, 10:41 am - Lượt xem: 3054 - 0.04 MB
Lịch thi : 14-270817
Ngày: August 1, 2017, 10:41 am - Lượt xem: 2977 - 0.06 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Friday, 21st of January 2022 - Lượt truy cập: