Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi lần 1 HKV lớp 19CB1A
Ngày: September 10, 2021, 11:40 am - Lượt xem: 91 - 0.1 MB
LỊCH THI LẦN 1-HKI-20TQ1B
Ngày: July 14, 2021, 2:43 pm - Lượt xem: 178 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 1-HKII-20TQ1A
Ngày: July 14, 2021, 2:43 pm - Lượt xem: 180 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 1-HKII-20CĐ1A,B
Ngày: July 14, 2021, 2:42 pm - Lượt xem: 158 - 0.09 MB
LỊCH THI LÀN 1-HKII-20CH1A,B
Ngày: July 14, 2021, 2:42 pm - Lượt xem: 179 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 1-HK IV-19CT1A
Ngày: July 14, 2021, 2:41 pm - Lượt xem: 100 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 1- HK IV-19CB1A
Ngày: July 14, 2021, 2:41 pm - Lượt xem: 96 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 1-HK IV-19CĐ1A
Ngày: July 14, 2021, 2:40 pm - Lượt xem: 95 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 1-HKIV-19CH1A,B
Ngày: July 14, 2021, 2:39 pm - Lượt xem: 111 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 2- CĐ18_Học lại
Ngày: April 29, 2021, 5:27 pm - Lượt xem: 173 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 1- 18CĐ_HL
Ngày: March 30, 2021, 5:06 pm - Lượt xem: 292 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 2 LỚP CĐ2018
Ngày: March 8, 2021, 4:01 pm - Lượt xem: 226 - 0.1 MB
LỊCH THI LẦN 2 LỚP 19CB1A
Ngày: March 8, 2021, 4:00 pm - Lượt xem: 142 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 2 LỚP 19CT1A
Ngày: March 8, 2021, 4:00 pm - Lượt xem: 161 - 0.1 MB
LỊCH THI LẦN 2 LỚP 19CĐ1A (ĐIỀU CHỈNH)
Ngày: March 8, 2021, 3:59 pm - Lượt xem: 183 - 0.34 MB
LỊCH THI LẦN 2 LỚP 19CH1A,B
Ngày: March 8, 2021, 3:58 pm - Lượt xem: 201 - 0.1 MB
LỊCH THI LẦN 2 LỚP 20TQ1A
Ngày: March 5, 2021, 4:02 pm - Lượt xem: 224 - 0.32 MB
LỊCH THI LẦN 2 LỚP 20CĐ1A,B
Ngày: March 5, 2021, 4:01 pm - Lượt xem: 211 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 2 LỚP 20CH1A,B
Ngày: March 5, 2021, 4:01 pm - Lượt xem: 259 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 2 LỚP 18CĐ-HL
Ngày: March 3, 2021, 3:40 pm - Lượt xem: 206 - 0.09 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Friday, 21st of January 2022 - Lượt truy cập: