Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lich thi lop 13DH3A ngay 27/05/20173
Ngày: May 12, 2017, 1:26 pm - Lượt xem: 3247 - 0.01 MB
Lịch thi : 19/5-17/7/17
Ngày: May 10, 2017, 1:31 pm - Lượt xem: 3436 - 0.04 MB
Lịch thi : 15-21/05/17
Ngày: May 10, 2017, 1:29 pm - Lượt xem: 3185 - 0.04 MB
Lịch thi : 08-14/05/17
Ngày: May 4, 2017, 10:21 am - Lượt xem: 3280 - 0.04 MB
Lịch thi : 03-06/05/17
Ngày: April 26, 2017, 8:44 am - Lượt xem: 3143 - 0.07 MB
Lịch thi : 28-08 tháng 6 năm 2017
Ngày: April 26, 2017, 8:43 am - Lượt xem: 3195 - 0.04 MB
lịch thi lóp 12DH3A ngay 13/5/2017
Ngày: April 26, 2017, 6:45 am - Lượt xem: 3081 - 0.02 MB
Lịch thi : 24-29/4/17
Ngày: April 19, 2017, 8:13 am - Lượt xem: 3090 - 0.07 MB
Lịch thi : 27/4- 05/5/17
Ngày: April 19, 2017, 8:12 am - Lượt xem: 2587 - 0.03 MB
Lịch thi : 17-23/4/17
Ngày: April 12, 2017, 7:21 am - Lượt xem: 3288 - 0.05 MB
Lịch thi : 27-17 thang 5 nam 2017
Ngày: April 12, 2017, 7:20 am - Lượt xem: 3204 - 0.03 MB
Lịch thi : 10-15/4/17
Ngày: April 5, 2017, 6:57 am - Lượt xem: 3142 - 0.04 MB
Lịch thi lớp học lại
Ngày: April 5, 2017, 6:56 am - Lượt xem: 3120 - 0.01 MB
Lich thi DH Bach khoa
Ngày: April 3, 2017, 8:31 am - Lượt xem: 3065 - 0.1 MB
Lich thi DH Bach khoa
Ngày: April 3, 2017, 8:31 am - Lượt xem: 3312
Lich thi lop 12DH3A ngay 15/04/2013
Ngày: March 31, 2017, 1:29 am - Lượt xem: 3489 - 0.02 MB
Lịch thi : 28-17 thang 5 nam 2017
Ngày: March 30, 2017, 2:13 am - Lượt xem: 3327 - 0.06 MB
Lịch thi : 03-09/04/17
Ngày: March 29, 2017, 6:02 am - Lượt xem: 3491 - 0.01 MB
Lich thi lop 12DH3A ngay 01/04/2017
Ngày: March 22, 2017, 8:25 am - Lượt xem: 3187 - 0.02 MB
Lịch thi : 2703-02/04/17
Ngày: March 22, 2017, 6:53 am - Lượt xem: 3351 - 0.07 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Friday, 21st of January 2022 - Lượt truy cập: