thiết bị đo lường hiệu chuẩn thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
LỊCH THI LẦN 1 LỚP 17CK1A
Ngày: December 23, 2019, 11:17 am - Lượt xem: 167 - 0.01 MB
GV coi thi tuần 23-29122019
Ngày: December 19, 2019, 3:56 pm - Lượt xem: 358 - 1.73 MB
GV coi thi tuần 16-22122019
Ngày: December 13, 2019, 4:14 pm - Lượt xem: 293 - 0.55 MB
LỊCH THI LẦN 1 LỚP 17CH_HL (điều chỉnh)
Ngày: December 6, 2019, 9:30 am - Lượt xem: 310 - 0.02 MB
LỊCH THI LẦN 1 - HK5 LỚP 17CT1A
Ngày: December 6, 2019, 9:29 am - Lượt xem: 195 - 0.02 MB
LỊCH THI LẦN 1 HK5 - LỚP 17CH1A-D
Ngày: December 6, 2019, 9:28 am - Lượt xem: 281 - 0.01 MB
LỊCH THI TỐT NGHIỆP LẦN 9 - CĐ2013
Ngày: December 4, 2019, 9:58 am - Lượt xem: 186 - 0.26 MB
LỊCH THI LẦN 1 HK1 LỚP 19TQ1A
Ngày: November 29, 2019, 8:52 am - Lượt xem: 254 - 0.02 MB
LỊCH THI LẦN 1 HK1 LỚP 19CH1A-B
Ngày: November 29, 2019, 8:51 am - Lượt xem: 444 - 0.02 MB
LỊCH THI TỐT NGHIỆP LẦN 4-16NQ1A,B
Ngày: November 26, 2019, 11:15 am - Lượt xem: 264 - 0.02 MB
LỊCH THI TỐT NGHIỆP LẦN 4-16TH1A,B
Ngày: November 26, 2019, 11:14 am - Lượt xem: 199 - 0.01 MB
LỊCH THI LẦN 1-LỚP 18CT1A
Ngày: November 26, 2019, 11:13 am - Lượt xem: 239 - 0.02 MB
LỊCH THI LẦN1-LỚP 18CH1A-D
Ngày: November 26, 2019, 11:13 am - Lượt xem: 320 - 0.02 MB
LỊCH THI LẦN 1-LỚP 19CT,CB1A (ĐIỀU CHỈNH)
Ngày: November 26, 2019, 11:12 am - Lượt xem: 306 - 0.02 MB
LỊCH THI LẦN1-LỚP 19CĐ1A
Ngày: November 26, 2019, 11:09 am - Lượt xem: 260 - 0.02 MB
LỊCH THI LẦN 1 LỚP 18CĐ1A-B
Ngày: November 18, 2019, 12:11 pm - Lượt xem: 345 - 0.05 MB
LỊCH THI LẦN 1 LỚP 18CH_HL
Ngày: November 12, 2019, 10:47 am - Lượt xem: 313 - 0.01 MB
LỊCH THI LẦN 2-LỚP 17CH1A-D
Ngày: October 28, 2019, 9:35 am - Lượt xem: 330 - 0.04 MB
LỊCH THI LẦN 2 - LỚP CH_HL
Ngày: October 16, 2019, 11:25 am - Lượt xem: 277 - 0.04 MB
LỊCH THI LẦN 1 18TQ1A - MÔN CCĐ
Ngày: October 11, 2019, 10:18 am - Lượt xem: 259 - 0.03 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Friday, 22nd of January 2021 - Lượt truy cập: