Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi lần 2 - lớp 19CĐ1A
Ngày: September 21, 2020, 11:20 am - Lượt xem: 354 - 0.01 MB
Lịch thi lần 2 - lớp 19CB1A
Ngày: September 21, 2020, 11:20 am - Lượt xem: 280 - 0.01 MB
Lịch thi lần 2 - lớp 19CH1A,B
Ngày: September 21, 2020, 11:19 am - Lượt xem: 314 - 0.01 MB
Lịch thi lần 2 - lớp 18CĐ1A,B
Ngày: September 21, 2020, 11:18 am - Lượt xem: 292 - 0.01 MB
LỊCH THI LẦN 2 - LỚP 19CĐ_HL (cập nhật 28.09.2020-môn MẠCHĐIỆN)
Ngày: September 11, 2020, 10:39 am - Lượt xem: 495 - 0.01 MB
LỊCH THI LẦN 2 - LỚP 18CĐ_HL
Ngày: September 11, 2020, 10:39 am - Lượt xem: 373 - 0.01 MB
LỊCH THI LẦN 2 - LỚP 19TQ_HL (cập nhật 16.09.2020)
Ngày: September 10, 2020, 11:54 am - Lượt xem: 359 - 0.01 MB
LỊCH THI LẦN 2 - LỚP 17CĐ_HL (cập nhật 16.09.2020)
Ngày: September 10, 2020, 11:53 am - Lượt xem: 324 - 0.01 MB
Lịch thi lớp CĐ-HL (môn Hóa ĐC)
Ngày: August 27, 2020, 11:06 am - Lượt xem: 307 - 0.01 MB
Lịch thi lớp 19TQ-HL (đợt 2)
Ngày: August 13, 2020, 3:59 pm - Lượt xem: 351 - 0.01 MB
Lịch thi lớp 18CĐ_HL
Ngày: August 11, 2020, 3:34 pm - Lượt xem: 375 - 0.01 MB
Lịch Thi lần 1 - lớp 19TQ1A
Ngày: August 11, 2020, 3:16 pm - Lượt xem: 340 - 0.01 MB
Lịch Thi đợt 1 - Lớp CĐ_HL
Ngày: July 21, 2020, 5:55 pm - Lượt xem: 593 - 0.01 MB
Lịch Thi đợt 1 - Lớp 19CĐ_HL (cập nhật 30.07.20)
Ngày: July 21, 2020, 5:54 pm - Lượt xem: 496 - 0.01 MB
Lịch Thi đợt 1 - Lớp 18CT1A
Ngày: July 21, 2020, 5:44 pm - Lượt xem: 353 - 0.01 MB
Lịch Thi đợt 1 - Lớp 18CĐ1A,B
Ngày: July 21, 2020, 5:44 pm - Lượt xem: 433 - 0.01 MB
Lịch thi đợt 1 - Lớp 18CH1A-D (cập nhật 31.07.2020)
Ngày: July 21, 2020, 5:43 pm - Lượt xem: 439 - 0.01 MB
Lịch thi đợt 1 - Lớp 19CT1A (Cập Nhật 12.08.2020)
Ngày: July 21, 2020, 5:43 pm - Lượt xem: 309 - 0.01 MB
Lịch thi đợt 1 - Lớp 19CĐ1A (chỉnh sửa ngày 12.08.2020)
Ngày: July 21, 2020, 5:42 pm - Lượt xem: 391 - 0.01 MB
Lịch thi đợt 1 - Lớp 19CB1A
Ngày: July 21, 2020, 5:41 pm - Lượt xem: 304 - 0.01 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Friday, 21st of January 2022 - Lượt truy cập: