Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi đợt 1 - Lớp 19CH1A,B
Ngày: July 21, 2020, 5:40 pm - Lượt xem: 409 - 0.01 MB
LỊCH THI TỐT NGHIỆP - khối TCCN (T07.2020)
Ngày: June 16, 2020, 9:45 am - Lượt xem: 392 - 0.02 MB
LỊCH THI TỐT NGHIỆP - khối TCN (T07.2020)
Ngày: June 16, 2020, 9:44 am - Lượt xem: 314 - 0.02 MB
Lịch thi 19TQ-HL đợt 1
Ngày: June 15, 2020, 9:04 am - Lượt xem: 370 - 0.01 MB
LỊCH THI LẦN 2 - LỚP 18TQ1A
Ngày: June 3, 2020, 11:53 am - Lượt xem: 368 - 0.02 MB
Lịch thi lần 1 - HK3 - Lớp 18TQ1A
Ngày: May 14, 2020, 11:58 am - Lượt xem: 439 - 0.02 MB
Lịch thi Lần 2 - HK3 - Lớp 19CH1A,B
Ngày: May 13, 2020, 11:59 am - Lượt xem: 520 - 0.01 MB
Lịch thi lần 2 - HK3 - Lớp 18CH1A-D
Ngày: May 13, 2020, 11:58 am - Lượt xem: 446 - 0.01 MB
Lịch thi lần 2 - HK3 - Lớp 18CT1A
Ngày: May 13, 2020, 11:57 am - Lượt xem: 421 - 0.01 MB
Lịch thi lần 2 - HK3 - Lớp 18CĐ1A,B
Ngày: May 13, 2020, 11:57 am - Lượt xem: 380 - 0.01 MB
Lịch thi Lần 2 - Lớp CĐ_HL
Ngày: May 12, 2020, 3:34 pm - Lượt xem: 491 - 0.01 MB
Lịch thi Lần 2 - HK2 Lớp 19TQ1A
Ngày: May 12, 2020, 3:34 pm - Lượt xem: 404 - 0.01 MB
Lịch thi lần 2 - HK2 Lớp 19CT1A
Ngày: May 12, 2020, 3:33 pm - Lượt xem: 366 - 0.01 MB
LỊCH THI LẦN2 - HK2 LỚP 19CĐ1A
Ngày: May 12, 2020, 3:32 pm - Lượt xem: 364 - 0.01 MB
Lịch thi lần 2 - HK2 Lớp 19CB1A
Ngày: May 12, 2020, 3:31 pm - Lượt xem: 448 - 0.01 MB
Lịch thi lần 2-lớp 17CT1A (14/05/2020)
Ngày: May 11, 2020, 11:59 am - Lượt xem: 425 - 0.01 MB
Lịch thi Lần 2-lớp 17CH1A-D (15/05/2020)
Ngày: May 11, 2020, 11:58 am - Lượt xem: 379 - 0.01 MB
GV coi thi tuan 0601-12012020
Ngày: January 3, 2020, 9:20 am - Lượt xem: 641 - 1.28 MB
GV coi thi tuan 30/12-05/01/2020
Ngày: December 27, 2019, 12:16 pm - Lượt xem: 635 - 1.47 MB
LỊCH THI LẦN 1 - CĐ_HL (điều chỉnh)
Ngày: December 24, 2019, 4:13 pm - Lượt xem: 643 - 0.01 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Friday, 21st of January 2022 - Lượt truy cập: