Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi : 11-160917
Ngày: August 30, 2017, 4:03 pm - Lượt xem: 447 - 0.03 MB
lich thi lop DH ngay 09-09-2017
Ngày: August 18, 2017, 8:52 am - Lượt xem: 489 - 0.01 MB
Lịch thi : 21-270817
Ngày: August 16, 2017, 2:13 pm - Lượt xem: 554 - 0.1 MB
Lịch thi từ 28/8-30/9/17
Ngày: August 16, 2017, 2:12 pm - Lượt xem: 600 - 0.03 MB
Lịch thi : 14-200817
Ngày: August 9, 2017, 4:40 pm - Lượt xem: 495 - 0.08 MB
Lịch thi : 14-270817
Ngày: August 9, 2017, 4:40 pm - Lượt xem: 431 - 0.02 MB
Lịch thi : 07-130817
Ngày: August 1, 2017, 10:41 am - Lượt xem: 536 - 0.04 MB
Lịch thi : 14-270817
Ngày: August 1, 2017, 10:41 am - Lượt xem: 482 - 0.06 MB
Lịch thi : 3107-060817
Ngày: July 27, 2017, 7:48 am - Lượt xem: 487 - 0.02 MB
Lịch thi : 24-300717
Ngày: July 19, 2017, 7:57 am - Lượt xem: 541 - 0.03 MB
Lịch thi : 14-260817
Ngày: July 19, 2017, 7:57 am - Lượt xem: 455 - 0.04 MB
Lịch thi : 10-160717
Ngày: July 5, 2017, 7:11 am - Lượt xem: 648 - 0.02 MB
Lịch thi : 09 thg 8- 11 thg 9
Ngày: July 5, 2017, 7:11 am - Lượt xem: 596 - 0.03 MB
Lich thi lop DH ngay 15/07/2017
Ngày: July 5, 2017, 6:44 am - Lượt xem: 598 - 0.03 MB
Lịch thi : 03-090717
Ngày: June 28, 2017, 8:53 am - Lượt xem: 707 - 0.05 MB
Lịch thi lại HK4 15NQ
Ngày: June 28, 2017, 8:52 am - Lượt xem: 628 - 0.03 MB
Lịch thi : 2606-020717
Ngày: June 22, 2017, 2:18 am - Lượt xem: 644 - 0.09 MB
Lịch thi : 0307-210817
Ngày: June 22, 2017, 2:17 am - Lượt xem: 692 - 0.01 MB
Lịch thi : 19-25/06/17
Ngày: June 14, 2017, 8:52 am - Lượt xem: 747 - 0.09 MB
Lịch thi lop DH ngay 24/06/2017
Ngày: June 14, 2017, 1:08 am - Lượt xem: 524 - 0.01 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Tuesday, 19th of June 2018 - Lượt truy cập: