thiết bị đo lường hiệu chuẩn thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
GV coi thi 18TQ1A Đợt 1,2 CĐHL từ 11.03 - 16.03.2019
Ngày: March 8, 2019, 4:18 pm - Lượt xem: 508 - 0.02 MB
Lich thi HK3 Lan 2_17CK1A, 17TQ1A từ 18.03.2019
Ngày: March 8, 2019, 4:14 pm - Lượt xem: 503 - 0.01 MB
Lich thi 18TQ1A 18TQ_Đ2 HK1 Lan 2 tu 11.3.2019
Ngày: February 26, 2019, 10:50 am - Lượt xem: 611 - 0.02 MB
GV coi thi L2 các khóa Cao đẳng 17&18 từ 25.02 đến 02.03.2019
Ngày: February 21, 2019, 2:21 pm - Lượt xem: 636 - 0.06 MB
Lichthilan2.HK3.K17 & HK1 K18 tu ngay 25.02.2019
Ngày: January 31, 2019, 10:12 am - Lượt xem: 827 - 0.06 MB
GV coi thi 17CH CD 17CH.HL tu 21.01 - 27.01.2019
Ngày: January 17, 2019, 3:43 pm - Lượt xem: 695 - 0.02 MB
GV coi thi TN 2013 va cac khoa truoc
Ngày: January 17, 2019, 3:42 pm - Lượt xem: 594 - 0.02 MB
GV coi thi SPKT 26 & 27.01.2019
Ngày: January 17, 2019, 3:38 pm - Lượt xem: 585 - 0.02 MB
GV coi thi 16CKCQCD9CHCT & 17TQ!A 21.01 - 27.01.19
Ngày: January 17, 2019, 3:38 pm - Lượt xem: 640 - 0.03 MB
GV coi thi SPKT dot 2 HK1 19 & 20.01.2019
Ngày: January 14, 2019, 4:48 pm - Lượt xem: 611 - 0.03 MB
Lich thi SPKT_16442DLU3 17542DLU1 dot 1. 2018 - 2019
Ngày: January 11, 2019, 1:37 pm - Lượt xem: 625 - 0.01 MB
GV coi thi HK1 18TQ1A+Đ2 & HK3 17CHCĐ.17CH.HL tu 14.01.2019
Ngày: January 11, 2019, 1:31 pm - Lượt xem: 666 - 0.04 MB
Lich thi HK6_16CK.CQ.CĐ.CE.CT & HK3.17TQ1A
Ngày: January 11, 2019, 11:58 am - Lượt xem: 859 - 0.04 MB
Lich thi tot nghiep CĐ 2013 va cac khoa truoc_dieu chinh
Ngày: January 9, 2019, 2:27 pm - Lượt xem: 725 - 0.03 MB
GV coi thi 15CEHL 16THHL...tu 07.01 den 13.01.2019
Ngày: January 5, 2019, 3:35 pm - Lượt xem: 691 - 0.03 MB
GV coi thi 17CK.CT 18CĐ.CH.CT.TQ tu 07.01 den 13.01.2019
Ngày: January 5, 2019, 3:33 pm - Lượt xem: 756 - 0.07 MB
Lich thi SPKT 2018 2019 HK1 Đợt 2
Ngày: January 5, 2019, 3:31 pm - Lượt xem: 625 - 0.03 MB
Lich thi 17CH1A-D 17CHHL 17CĐ1AB tu 14.01.2019
Ngày: January 5, 2019, 3:28 pm - Lượt xem: 708 - 0.02 MB
GV coi thi tu 02.01 den 06.01.2019
Ngày: December 28, 2018, 10:43 am - Lượt xem: 781 - 0.07 MB
Lich thi 15CEHL 15CTHL 16NQHL 16THHL 17TQHL tu 07.01.19
Ngày: December 21, 2018, 10:07 am - Lượt xem: 867 - 0.03 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Saturday, 16th of January 2021 - Lượt truy cập: