Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi : 12-18/06/17
Ngày: June 7, 2017, 8:45 am - Lượt xem: 836 - 0.07 MB
Lịch thi : tháng 6-tháng 8/2017
Ngày: June 7, 2017, 8:45 am - Lượt xem: 703 - 0.08 MB
Lịch thi : 05-11/06/17
Ngày: May 31, 2017, 8:29 am - Lượt xem: 653 - 0.03 MB
Lịch thi : 2905-04/06/17
Ngày: May 24, 2017, 7:08 am - Lượt xem: 699 - 0.05 MB
Lịch thi từ 29/05 đến 16/06/2017
Ngày: May 24, 2017, 7:07 am - Lượt xem: 846 - 0.01 MB
Lịch thi lop DH ngay 03/06/2017
Ngày: May 19, 2017, 3:40 pm - Lượt xem: 563 - 0.01 MB
Lịch thi : 22-28/05/17
Ngày: May 17, 2017, 1:40 pm - Lượt xem: 680 - 0.03 MB
Lịch thi : 2606-070717
Ngày: May 17, 2017, 1:39 pm - Lượt xem: 689 - 0.03 MB
Lich thi lop 13DH3A ngay 27/05/20173
Ngày: May 12, 2017, 1:26 pm - Lượt xem: 711 - 0.01 MB
Lịch thi : 19/5-17/7/17
Ngày: May 10, 2017, 1:31 pm - Lượt xem: 777 - 0.04 MB
Lịch thi : 15-21/05/17
Ngày: May 10, 2017, 1:29 pm - Lượt xem: 642 - 0.04 MB
Lịch thi : 08-14/05/17
Ngày: May 4, 2017, 10:21 am - Lượt xem: 812 - 0.04 MB
Lịch thi : 03-06/05/17
Ngày: April 26, 2017, 8:44 am - Lượt xem: 656 - 0.07 MB
Lịch thi : 28-08 tháng 6 năm 2017
Ngày: April 26, 2017, 8:43 am - Lượt xem: 699 - 0.04 MB
lịch thi lóp 12DH3A ngay 13/5/2017
Ngày: April 26, 2017, 6:45 am - Lượt xem: 756 - 0.02 MB
Lịch thi : 24-29/4/17
Ngày: April 19, 2017, 8:13 am - Lượt xem: 824 - 0.07 MB
Lịch thi : 27/4- 05/5/17
Ngày: April 19, 2017, 8:12 am - Lượt xem: 586 - 0.03 MB
Lịch thi : 17-23/4/17
Ngày: April 12, 2017, 7:21 am - Lượt xem: 849 - 0.05 MB
Lịch thi : 27-17 thang 5 nam 2017
Ngày: April 12, 2017, 7:20 am - Lượt xem: 779 - 0.03 MB
Lịch thi : 10-15/4/17
Ngày: April 5, 2017, 6:57 am - Lượt xem: 666 - 0.04 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Tuesday, 19th of June 2018 - Lượt truy cập: