Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Quy chế Đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy


Vui lòng Click:

           - Quy chế 25 của Bộ Giáo dục

           - Quy chế tổ chức đào tạo; kiểm tra và thi học phần; thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy

(đề nghị dùng chương trình Adobe - Reader 9 hoặc cao hơn
 hoặcFoxit Reader 3 hoặc cao hơn để xem tốt nhất).

Chú ý: Có thể download 2 phần mềm trên tại
- 
Adobe - Reader 9: http://get.adobe.com/uk/reader/
- Foxit Reader 3: http://www.foxitsoftware.com/pdf/reader/
Ngày: Sat-Feb-2013 - Lượt xem: 2413 - 0.43 MB

  • Quy chế Đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy - Ngày:Sat-Feb-2013 - Lượt down: 2413
  • Quy chế Đào tạo Đại học và Cao đẳng theo hình thức vừa làm học - Ngày:Sat-Feb-2013 - Lượt down: 1674
  • Quy chế Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học - Ngày:Sat-Feb-2013 - Lượt down: 2446
  • Chuẩn đầu ra Cao đẳng - Ngày:Thu-Oct-2012 - Lượt down: 2338
  • Chuẩn đầu ra Trung cấp chuyên nghiệp - Ngày:Sat-Feb-2013 - Lượt down: 1696


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Thursday, 24th of May 2018 - Lượt truy cập: