Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: November 2, 2017, 5:57 am - Lượt xem: 61
 • Quyết định tốt nghiệp khối 14CH - Ngày: October 26, 2017, 11:16 am - Lượt xem: 132
 • Quyết định tốt nghiệp khối 15TH - Ngày: October 26, 2017, 11:09 am - Lượt xem: 146
 • Quyết định tốt nghiệp khối 15NQ - Ngày: October 26, 2017, 11:08 am - Lượt xem: 128
 • Các đơn vị gửi lịch công tác, các sự kiện cấp Trường (qua email hoặc bản giấy) vào thứ Năm hàng tuần để phòng TCHC tổng hợp trình Hiệu trưởng.

  Ngày: September 8, 2017, 9:11 am - Lượt xem: 95
 • Cách tra cứu thông tin BHXH - Ngày: August 17, 2017, 3:48 pm - Lượt xem: 65
 • 19-Công đoàn - Phiếu đề nghị thanh toán - Ngày: May 18, 2017, 10:18 am - Lượt xem: 145
 • 18-Công đoàn - Giấy đề nghị trợ cấp khó khăn - Ngày: May 18, 2017, 10:17 am - Lượt xem: 122
 • Liên kết thu học phí qua hệ thống  ngân hàng Agribank

  Ngày: June 25, 2015, 5:54 am - Lượt xem: 1791
 • MẪU BIỂU - Ngày: June 23, 2015, 3:07 am - Lượt xem: 888
 • SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - Ngày: June 3, 2015, 2:13 am - Lượt xem: 796
 • THÔNG BÁO - Ngày: May 25, 2015, 4:00 am - Lượt xem: 1901
 • Ngày: June 20, 2017, 1:54 am - Lượt xem: 318
 • GẶP GỠ LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG VỚI SVHS - Ngày: June 8, 2017, 2:29 am - Lượt xem: 164
 • GIẤY XÁC NHẬN SVHS HỌC NGÀNH ĐỘC HẠI NGUY HIỂM - MỚI - Ngày: April 27, 2017, 3:20 am - Lượt xem: 269
 • BIỂU MẪU XÁC NHẬN ĐÓNG HỌC PHÍ - MỚI - Ngày: April 26, 2017, 7:58 am - Lượt xem: 203

 • Ngày: October 11, 2017, 10:27 am - Lượt xem: 40
 • Mẫu phiếu nhu cầu vật tư - Ngày: October 11, 2017, 10:26 am - Lượt xem: 44


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Thursday, 23rd of November 2017 - Lượt truy cập: