Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Ông Nguyễn Quốc Thanh Long

Trưởng phòng

2

Ông Nguyễn Vũ Hải

CB-CNV

3

Ông Nguyễn Ngọc Khánh Dũng

CB-CNV

4

Ông Trần Hải Đăng

CB-CNV

5

Bà Lê Thị Cẩm Hồng

CB-CNV

6

Bà Lê Thị Hồng Nhựt

CB-CNV

7

Bà Trần Thị Thu Hà

CB-CNV

8

Bà Đặng Thị Hường

CB-CNV
Ngày: Fri-Feb-2013 - Lượt xem: 1877
  • Chức năng - nhiệm vụ - Ngày: Fri-Feb-2013 - Lượt xem: 1821
  • Giới thiệu về phòng Đào tạo - Ngày: Fri-Feb-2013 - Lượt xem: 1877


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Monday, 26th of June 2017 - Lượt truy cập: