Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Cơ cấu tổ chức của Phòng gồm:

- 01 Trưởng phòng            

- 01 Phó trưởng phòng

- 05 Chuyên viên

Chia thành 4 bộ phận chính:  Tuyển sinh; Kế hoạch; Hành chính - Giáo vụ; Thư viện.


Danh sách nhân sự Phòng Đào tạo:

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Ô. Nguyễn Quốc Thanh Long

Trưởng phòng

2

B. Võ Thị Hằng Uyên

Phó phòng

3

Ô. Trần Hải Đăng

Chuyên viên

4

B. Trần Thị Thu Hà

Chuyên viên

5

Ô. Nguyễn Vũ Hải

Chuyên viên

6

B. Đặng Thị Hường

Chuyên viên

7

B. Lê Thị Hồng Nhựt

Chuyên viên


Ngày: August 7, 2017, 3:25 pm - Lượt xem: 612
  • Chức năng nhiệm vụ - Ngày: August 7, 2017, 3:27 pm - Lượt xem: 389
  • Cơ cấu tổ chức phòng Đào tạo - Ngày: August 7, 2017, 3:25 pm - Lượt xem: 612
  • Giới thiệu phòng Đào tạo - Ngày: August 7, 2017, 3:23 pm - Lượt xem: 373


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Tuesday, 19th of June 2018 - Lượt truy cập: