Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

1.   Phòng nghiệp vụ tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác Đào tạo, giảng dạy, học tập của Trường, thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành tiến độ, kế hoạch đào tạo, giảng dạy, học tập của Trường;

2.   Xây dựng mục tiêu đào tạo các ngành nghề. Cụ thể hóa mục tiêu đào tạo theo từng giai đoạn phù hợp với yêu cầu xã hội;

3.    Xây dựng các quy định, quy chế cụ thể về hoạt động đào tạo (dạy và học) trong Trường;

4.   Xây dựng kế hoạch tiến độ đào tạo toàn khóa và năm học cho các khoá học, kế hoach giảng dạy, kế hoach thực tập từng học kỳ, năm học, kế hoạch kiểm tra, thi học kỳ, năm học và tổ chức thi tốt nghiệp, kế hoạch thanh kiểm tra về chất lượng giảng dạy, học tập;

5.   Đánh giá phân loại kết quả học tập và rèn luyện của học sinh trong từng học kỳ, năm học theo quy chế. Tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng và cấp trên theo định kỳ và yêu cầu đột xuất về mọi mặt liên quan đến đào tạo;

6. Xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở vật chất phục vụ đào tạo;

7. Quản lý chặt chẽ các loại bằng, lập sổ theo dõi và tổ chức cấp phát bằng cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp;

8. Tổ chức chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ công tác giáo viên, giáo viên chủ nhiệm. Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, trình độ sư phạm cho đội ngũ giảng viên;

9. Tổ chức thực hiện các công tác về hành chính giáo vụ (lập các bảng biểu về giáo vụ, lên thời gian biểu, sử dụng phương tiện kỹ thuật, v.v…);

10. Tổ chức phong trào dạy tốt, học tốt. Mở các hội thi giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi hàng năm;

11. Kiểm tra việc thực hiện các quy chế giảng dạy học tập của giáo viên và học sinh, sinh viên;

12. Trực tiếp Quản lý Thư viện, quản lý các thiết bị phục vụ cho giảng dạy;

13. Thực hiện các công việc khác khi Hiệu trưởng giao.

Ngày: Fri-Feb-2013 - Lượt xem: 1820
  • Chức năng - nhiệm vụ - Ngày: Fri-Feb-2013 - Lượt xem: 1820
  • Giới thiệu về phòng Đào tạo - Ngày: Fri-Feb-2013 - Lượt xem: 1877


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Monday, 26th of June 2017 - Lượt truy cập: