Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Chức năng: Tham mưu cho BGH về các mặt công tác gồm:

1. Công tác tổ chức & nhân sự;

2. Công tác Tiền lương, chế độ;

3. Công tác thi đua khen thưởng- kỷ luật;

4. Công tác văn thư - lưu trữ; 

5. Công tác hành chính văn phòng;

6. Công tác y tế;

6. Công tác thanh tra bảo vệ, pháp chế, dân quân tự vệ, PCCC;

7. Công tác tổng hợp, báo cáo;

8. Các công việc khác khi Hiệu trưởng giao.

Nhân sự:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Minh Quang

Trưởng phòng

BỘ PHẬN

VĂN PHÒNG

2

Nguyễn Minh Châu

Phó trưởng phòng

3

Nguyễn Duy Thắng

Nhân viên tổng hợp

4

Trần Thị Ánh Tuyết

Nhân viên Văn thư

5

Huỳnh Thị Hoàng Oanh

Nhân viên Y tế

6

Nguyễn Đức Minh

Nhân viên bảo vệ

TỔ BẢO VỆ

7

Nguyễn Văn Tâm

Nhân viên bảo vệ

8

Mai Văn Phụng

Nhân viên bảo vệ

 

Ngày: March 25, 2016, 9:43 am - Lượt xem: 377
  • Giới thiệu phòng Tổ chức hành chính - Ngày: March 25, 2016, 9:43 am - Lượt xem: 377


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Monday, 1st of May 2017 - Lượt truy cập: