Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Chức năng: Tham mưu cho BGH về các mặt công tác gồm:

1. Công tác tổ chức & nhân sự;

2. Công tác Tiền lương;

3. Công tác thi đua khen thưởng- kỷ luật;

4. Công tác văn thư - lưu trữ; 

5. Công tác hành chính văn phòng;

6. Công tác y tế;

7. Công tác thanh tra bảo vệ, pháp chế, dân quân tự vệ, PCCC;

8. Công tác tổng hợp, báo cáo;

9. Các công việc khác khi Hiệu trưởng giao.

Nhân sự:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Minh Quang

Trưởng phòng-0966901789

BỘ PHẬN

VĂN PHÒNG

2

Nguyễn Minh Châu

Phó trưởng phòng-0908551661

3

Lê Thị Hải Kim

Nhân viên tổng hợp-0919331595

4

Nguyễn Thị Huệ

Nhân viên Văn thư

5

Huỳnh Thị Hoàng Oanh

Nhân viên Y tế

6

Nguyễn Đức Minh

Nhân viên bảo vệ

TỔ BẢO VỆ

7

Nguyễn Văn Tâm

Nhân viên bảo vệ
 Điện thoại văn phòng:

Bộ phận hành chính, văn thư: 028.22155664

Bộ phận tổ chức, tiền lương: 028.22155663

Ngày: March 25, 2016, 9:43 am - Lượt xem: 853
  • Giới thiệu phòng Tổ chức hành chính - Ngày: March 25, 2016, 9:43 am - Lượt xem: 853


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Tuesday, 19th of June 2018 - Lượt truy cập: