Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
                              (Theo thuvienphapluat)

Ngày: August 17, 2017, 3:48 pm - Lượt xem: 236
  • Từ ngày 01/7/2018, người lao động được tăng các mức hưởng bảo hiểm - Ngày: May 16, 2018, 8:18 am - Lượt xem: 44
  • Từ 01/7/2018: Tăng 6,92% lương hưu, trợ cấp BHXH cho 08 đối tượng - Ngày: May 16, 2018, 7:33 am - Lượt xem: 41
  • Cách tra cứu thông tin BHXH - Ngày: August 17, 2017, 3:48 pm - Lượt xem: 236


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Monday, 23rd of July 2018 - Lượt truy cập: