Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Tập đoàn đã phát hành Videoclip giới thiệu tổng quan về lộ trình xây dựng Bộ tiêu chuẩn năng lực và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Tập đoàn tại đường link sau: https://www.evn.com.vn/thu-vien-videos/Video-gioi-thieu-xay-dung-bo-tieu-chuan-nang-luc-trong-Tap-doan-Dien-luc-Quoc-gia-Viet-Nam-871-967.aspx Đề nghị toàn thể CBNV tìm hiểu và có ý kiến đóng góp./. BTC

Ngày: December 24, 2019, 3:52 pm - Lượt xem: 251
 • Dự án "Xây dựng Bộ tiêu chuẩn năng lực trong EVN" - Ngày: December 24, 2019, 3:52 pm - Lượt xem: 251
 • THƯ MỜI CBNCV HƯU TRÍ DỰ LỄ 20-11 - Ngày: November 11, 2019, 2:28 pm - Lượt xem: 213
 • Kết quả điểm thi tuyển dụng viên chức, lao động 2018 - Ngày: October 11, 2018, 11:03 am - Lượt xem: 713
 • THƯ MỜI CỰU HỌC SINH, SINH VIÊN HỌP MẶT NHÂN KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG - Ngày: November 1, 2016, 2:09 am - Lượt xem: 1710
 • Lịch công tác tuần - Ngày: March 25, 2016, 9:51 am - Lượt xem: 1274
 • Danh sách trúng tuyển năm 2014 - Ngày: September 9, 2014, 7:48 am - Lượt xem: 2646
 • Quyết định thôi việc - Ngày: September 9, 2014, 7:46 am - Lượt xem: 2576


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 26th of October 2021 - Lượt truy cập: