Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: info@hepc.edu.vn

1- Ông: Lê Văn Nhu - TP  Phụ trách chung.
2- Ông: Nguyễn Phan Quốc Phong - PTP. Phụ trách Tổng hợp.
3- Ông: Trần Văn Tú- Kế toán 1
4- Bà: Trần Thị Bích Hà - Kế toán 2
5- Bà: Võ Thị Như Lệ - Kế toán 3
6- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Nguyên- Thủ quỹChức năng, nhiệm vụ phòng TCKT Trường Cao Đẳng Điện lực TPHCM

            - Phòng Tài chính Kế toán là đơn vị thuộc bộ máy quản lý của Nhà Trường, tham mưu cho BGH trong lĩnh vực quản lý tài chính và tổ chức hạch toán kế toán. Giám sát hoạt động của Trường theo đúng các chuẩn mực và Luật Kế toán hiện hành nhằm phản ánh kịp thời, chính xác, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh  và tài sản của trường.

             - Tổng hợp kết quả kinh doanh, lập báo cáo kế toán thống kê, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh để phục vụ cho việc kiểm tra thực hiện kế hoạch của trường.

            - Chủ trì trong việc thực hiện định kỳ công tác báo cáo tài chính, kiểm kê, đánh giá tài sản trong Trường, kiến nghị thanh lý tài sản vật tư tồn đọng, kém chất lượng, không có nhu cầu sử dụng.

            - Đề xuất kiến nghị với BGH về việc thực hiện các quy chế quản lý tài chính, kế hoạch tài chính, sử dụng các loại vốn vào sản xuất kinh doanh đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh tế, thực hiện tốt các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, dự thảo đệ trình phương án phân phối lợi nhuận hàng năm theo quy định của EVN.

            - Phối hợp với các phòng chức năng khác về việc khai thác, sử dụng các tài sản, máy móc, vật kiến trúc của Nhà trường  một cách có hiệu quả nhất.

           - Phối hợp với các phòng ban trong Trường để cùng hoàn thành công việc được giao.

            - Ghi chép để phản ánh chính xác, kịp thời và có hệ thống. Đôn đốc thanh quyết toán với khách hàng.

            - Theo dõi công nợ của trường, phản ánh và đề xuất kế hoạch thu, chi và các hình thức thanh toán cho GV-CBCNV và khách hàng. Thực hiện công tác thanh toán. Kết hợp với Phòng Tổ chức Hành chính xây dựng tổng quỹ tiền lương và xét duyệt phân bổ quỹ tiền lương.

            - Thực hiện quyết toán đúng tiến độ.  Tổ chức thực hiện công tác kiểm kê hàng năm. Báo cáo tài chính hàng quý, năm trước BGH và cấp trên.

            - Lưu trữ, bảo quản, giữ gìn bí mật các chứng từ, số liệu tài chính kế toán theo qui định hiện hành và phân cấp quản lý của nhà trường.


Ngày: June 3, 2015, 2:13 am - Lượt xem: 599
 • SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - Ngày: June 3, 2015, 2:13 am - Lượt xem: 599


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Saturday, 25th of March 2017 - Lượt truy cập:

  4 nữ sinh Nigeria làm nhiều người bất ngờ khi giới thiệu chiếc máy phát điện chạy bằng nước tiểu tại Lagos, miền Nam Nigeria.

  Sử dụng khí thải trong chăn nuôi để tạo ra nguồn điện là sáng kiến của anh Bùi Minh Thế ở ấp Long Thạn, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Chúng tôi đến nhà anh Thế khi anh đang miệt mài hoàn chỉnh máy phát điện. Anh cho biết, đây là máy phát điện thứ 200 của anh.

  Viện Fraunhofer CHLB Đức đang thử nghiệm thả lên trời những chiếc diều để nghiên cứu hiệu quả sinh ra điện.