Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Một số hình ảnh từ đêm Gala:Ngày: September 30, 2016, 3:37 am - Lượt xem: 250
  • Gala mừng Giáng sinh 2015 - Năm mới 2016 - Ngày: September 30, 2016, 3:37 am - Lượt xem: 250


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Tuesday, 30th of May 2017 - Lượt truy cập: