Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

1.       Yêu cầu

a.     Bậc Cao đẳng

Sinh viên khi tốt nghiệp Cao đẳng chính quy, phải đạt các yêu cầu về trình độ Tiếng Anh như sau:

-       Hoàn tất các học phần Tiếng Anh trong chương trình đào tạo.

-       Có chứng chỉ do trường CĐĐL Tp. HCM cấp (tương đương A2); hoặc chứng chỉ A2 (khung tham chiếu Châu Âu), Toiec 300 do các Trung tâm khảo thí tiếng Anh cấp (VUS, ĐHSP, IIG VIET NAM, TTKTTA – ĐHQGTP.HCM, ...)

b.    Bậc Trung cấp chuyên nghiệp

Học sinh khi tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp phải đạt các yêu cầu về trình độ Tiếng Anh như sau:

-       Hoàn tất các học phần Tiếng Anh trong chương trình đào tạo.

-       Có chứng chỉ do trường CĐĐL Tp. HCM cấp (tương đương A1); hoặc chứng chỉ A1 (khung tham chiếu Châu Âu), Toiec 250 do các Trung tâm khảo thí Tiếng Anh cấp.

2.       Quy định

-       Trường Cao đẳng Điện lực Tp. Hồ Chí Minh công nhận chứng chỉ tương đương A1, A2 do Nhà trường cấp; hoặc chứng chỉ A1, A2 (khung tham chiếu Châu Âu), Toiec, Toefl do các Trung tâm khảo thí Tiếng Anh cấp.

-       Đối với khối Cao đẳng, sinh viên có thể học tại trung tâm của trường và thi chứng chỉ A1 để chuyển điểm cho môn Tiếng Anh 1 và chứng chỉ A2 để chuyển điểm cho môn Tiếng Anh 2 trong chương trình đào tạo – theo quy định.

-       Đối với khối TCCN, học sinh có thể học tại trung tâm của trường và thi chứng chỉ A1 để chuyển điểm cho môn Tiếng Anh 2 trong chương trình đào tạo – theo quy định.

 

BAN GIÁM HIỆU

 (đã ký)

 

TS. PHẠM XUÂN KHANG

KHOA KHCB – KT

 (đã ký)

 

Th.S NGUYỄN XUÂN NGUYÊN

Ngày: September 30, 2016, 1:58 am - Lượt xem: 405Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Monday, 1st of May 2017 - Lượt truy cập: