Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

 

Stt

Đối tượng

Thời gian đào tạo

Tin học

Ghi chú

1

Trung cấp chuyên nghiệp chính qui.

2 năm

- Trình độ Tin học cơ bản.

- Hoặc chứng chỉ chuyên viên tin học văn phòng  (Microsoft Office Specialist – MOS)

- Hoặc Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành Công nghệ thông tin trở lên.

Được chuyển điểm thi Tin học cơ bản tại Trung tâm NN-TH  cho môn Tin học theo quy định.

2

Cao đẳng chính qui

3 năm

- Trình độ Tin học cơ bản.

- Hoặc Chứng chỉ chuyên viên tin học văn phòng  (Microsoft Office Specialist – MOS)

Không được chuyển điểm cho môn Tin học

vì nội dung không tương đương

- Hoặc Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành Công nghệ thông tin trở lên.

Được chuyển điểm cho môn Tin học  theo quy định.

 

Trường Cao đẳng Điện lực Tp.HCM  nhận các chứng chỉ Tin học được cấp bởi:

§   Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học của trường Cao đẳng Điện lực Tp HCM.

§   Trung Tâm Tin Học Trường Đại học Khoa học tự nhiên Tp HCM.

§   Các chứng chỉ quốc tế hợp pháp khác theo qui định của bộ GD&ĐT.

 

Trình độ Tin học của sinh viên khi tốt nghiệp là yêu cầu bắt buộc và không nằm trong chương trình đào tạo chính khóa. Do đó, sinh viên phải chủ động đăng ký học tại các trung tâm để lấy chứng chỉ theo yêu cầu chuẩn đầu ra tốt nghiệp.

 

BAN GIÁM HIỆU

 

 (đã ký)

TS. PHẠM XUÂN KHANG

KHOA CNĐT-TĐH

 

 (đã ký)

Th.S ĐẶNG MẠNH CƯỜNG

Ngày: September 30, 2016, 1:59 am - Lượt xem: 454Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Monday, 1st of May 2017 - Lượt truy cập: