Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Căn cứ Kế hoạch triển khai đề án ngoại ngữ 2020 trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2012-2020 theo văn bản số 808/KH-BGD&ĐT ngày 16 tháng 08 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành theo thông tư 01/2014/TT-BGD&ĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Qui định chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin ban hành kèm theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quy chế đạo tạo hệ Cao đẳng, Trung cấp trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM;

Căn cứ Qui định chuẩn đầu ra Tiếng anh hệ Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp chính qui;

            Các kỳ thi cấp chứng chỉ đào tạo Ngoại ngữ và Tin học từ ngày 10/08/2016 của Trung tâm Ngoại ngữ Tin học trường Cao đẳng Điện lực TP HCM sẽ thay đổi hình thức chính chỉ như sau:

1.     Đối với chứng chỉ Anh văn

·         Chứng chỉ Anh văn A trước giờ đổi thành chứng chỉ Anh văn A1  theo thông tư 01/2014/TT-BGD&ĐT.

·         Chứng chỉ Anh văn B trước giờ đổi thành chứng chỉ Anh văn A2 theo thông tư 01/2014/TT-BGD&ĐT.

2.     Đối với chứng chỉ Tin học

·         Chứng chỉ Tin học A trước giờ đổi thành chứng chỉ Tin học cơ bản tương đương chuẩn kỹ năng sử dụng 6 mô đun cơ bản theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

·         Chứng chỉ Tin học B trước giờ đổi thành chứng chỉ Tin học nâng cao tương đương chuẩn kỹ năng sử dụng 6 mô đun cơ bản và 3 mô đun nâng cao theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

Thay đổi này đã được Trung tâm NN-TH kết hợp khoa CNĐT-TĐH và khoa KHCB-KT rà soát chỉnh sửa chương trình học và tham chiếu chuyển điểm với các học phần học tương ứng như đã thực hiện trước.

Lưu ý: Các chứng chỉ A,B,C thi trước ngày 10/08/2016 được quy chuẩn tương ứng theo công văn 6089/BGDĐT-GDTX.

Nơi nhận:                                                                                                                 Giám đốc

-          Thư viện;

-          Lưu VT;

 

Đặng Mạnh Cường

Ngày: September 30, 2016, 2:02 am - Lượt xem: 481Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Monday, 1st of May 2017 - Lượt truy cập: