Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: info@hepc.edu.vn

Áp dụng cho hội đồng thi Anh văn và Tin học từ ngày 10/08/2016.

Căn cứ Kế hoạch triển khai đề án ngoại ngữ 2020 trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2012-2020 theo văn bản số 808/KH-BGD&ĐT ngày 16 tháng 08 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành theo thông tư 01/2014/TT-BGD&ĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Qui định chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin ban hành kèm theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quy chế đạo tạo hệ Cao đẳng, Trung cấp trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM;

Căn cứ Qui định chuẩn đầu ra Tiếng anh hệ Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp chính qui;

            Các kỳ thi cấp chứng chỉ đào tạo Ngoại ngữ và Tin học từ ngày 10/08/2016 của Trung tâm Ngoại ngữ Tin học trường Cao đẳng Điện lực TP HCM sẽ thay đổi hình thức chính chỉ như sau:

1.     Đối với chứng chỉ Anh văn

·         Chứng chỉ Anh văn A trước giờ đổi thành chứng chỉ Anh văn A1  theo thông tư 01/2014/TT-BGD&ĐT.

·         Chứng chỉ Anh văn B trước giờ đổi thành chứng chỉ Anh văn A2 theo thông tư 01/2014/TT-BGD&ĐT.

2.     Đối với chứng chỉ Tin học

·         Chứng chỉ Tin học A trước giờ đổi thành chứng chỉ Tin học cơ bản tương đương chuẩn kỹ năng sử dụng 6 mô đun cơ bản theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

·         Chứng chỉ Tin học B trước giờ đổi thành chứng chỉ Tin học nâng cao tương đương chuẩn kỹ năng sử dụng 6 mô đun cơ bản và 3 mô đun nâng cao theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

Thay đổi này đã được Trung tâm NN-TH kết hợp khoa CNĐT-TĐH và khoa KHCB-KT rà soát chỉnh sửa chương trình học và tham chiếu chuyển điểm với các học phần học tương ứng như đã thực hiện trước.

Lưu ý: Các chứng chỉ A,B,C thi trước ngày 10/08/2016 được quy chuẩn tương ứng theo công văn 6089/BGDĐT-GDTX.

Nơi nhận:                                                                                                                 Giám đốc

-          Thư viện;

-          Lưu VT;

 

Đặng Mạnh Cường

Ngày: September 30, 2016, 2:02 am - Lượt xem: 408Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Saturday, 25th of March 2017 - Lượt truy cập:

4 nữ sinh Nigeria làm nhiều người bất ngờ khi giới thiệu chiếc máy phát điện chạy bằng nước tiểu tại Lagos, miền Nam Nigeria.

Sử dụng khí thải trong chăn nuôi để tạo ra nguồn điện là sáng kiến của anh Bùi Minh Thế ở ấp Long Thạn, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Chúng tôi đến nhà anh Thế khi anh đang miệt mài hoàn chỉnh máy phát điện. Anh cho biết, đây là máy phát điện thứ 200 của anh.

Viện Fraunhofer CHLB Đức đang thử nghiệm thả lên trời những chiếc diều để nghiên cứu hiệu quả sinh ra điện.