Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: January 16, 2017, 7:08 am - Lượt xem: 803
 • Thông báo khai giảng Quý 4 - Ngày: October 11, 2017, 8:51 am - Lượt xem: 156
 • Thông báo thi cấp chứng nhận đào tạo - Ngày: August 25, 2017, 8:15 am - Lượt xem: 312
 • Nhận chứng nhận đợt thi 04/06 - Ngày: August 25, 2017, 8:13 am - Lượt xem: 197
 • Thông báo khai giảng Quý 3 - Ngày: August 25, 2017, 8:11 am - Lượt xem: 127
 • Danh sách sinh viên đủ điều nhận bằng tốt nghiệp 06/07/2017 - Ngày: June 26, 2017, 4:19 am - Lượt xem: 323
 • Danh sách sinh viên đủ điều nhận bằng tốt nghiệp 16/01/2016 - Ngày: January 16, 2017, 7:08 am - Lượt xem: 803
 • Danh sách sinh viên đủ điều nhận bằng tốt nghiệp 15/11/2016 - Ngày: November 16, 2016, 3:35 am - Lượt xem: 1084
 • Chuyển đổi hình thức cấp chứng chỉ đào tạo - Ngày: September 30, 2016, 2:02 am - Lượt xem: 766
 • QUY ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC HỆ CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2014 - Ngày: September 30, 2016, 1:59 am - Lượt xem: 791
 • QUY ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RATIẾNG ANH HỆ CAO ĐẲNG VÀTRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2014 - Ngày: September 30, 2016, 1:58 am - Lượt xem: 732


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 20th of November 2017 - Lượt truy cập: