Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Phối hợp với các khoa xây dựng mục tiêu, chương trình và phương pháp đào tạo trình độ trung cấp/cao đẳng chính quy trình Hiệu trưởng xem xét quyết định; tham gia xây dựng các đề án, chương trình đào tạo mới của Nhà trường ...

Ngày: August 7, 2017, 3:27 pm - Lượt xem: 1262 - 0 MB


Ngày: August 7, 2017, 3:25 pm - Lượt xem: 1644 - 0 MB

Ngày: August 7, 2017, 3:23 pm - Lượt xem: 1288 - 0 MBLiên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Wednesday, 1st of December 2021 - Lượt truy cập: