Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Xây dựng kế hoạch tiến độ đào tạo toàn khóa và năm học cho các khoá học, kế hoach giảng dạy, kế hoach thực tập từng học kỳ, năm học, kế hoạch kiểm tra, thi học kỳ, năm học và tổ chức thi tốt nghiệp, kế hoạch thanh kiểm tra về chất lượng giảng dạy, học tập;

Ngày: Fri-Feb-2013 - Lượt xem: 1821 - 0 MB


Ngày: Fri-Feb-2013 - Lượt xem: 1877 - 0 MBLiên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Monday, 26th of June 2017 - Lượt truy cập: