Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: April 11, 2018, 9:41 am - Lượt xem: 660 - 0.06 MB

Ngày: April 11, 2018, 9:40 am - Lượt xem: 673 - 0.03 MB

Ngày: April 11, 2018, 9:39 am - Lượt xem: 645 - 0.04 MB
 • Mẫu 1: Đơn đề nghị nghỉ học tạm thời - Ngày: August 10, 2017, 9:54 am - Lượt xem: 944
 • Mẫu 2: Đơn đề nghị thôi học - Ngày: August 10, 2017, 9:53 am - Lượt xem: 938
 • Mẫu 3: Đơn đề nghị trở lại học tập - Ngày: August 10, 2017, 9:53 am - Lượt xem: 831
 • Mẫu 4: Đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi học kỳ - Ngày: August 10, 2017, 9:52 am - Lượt xem: 804
 • Mẫu 5: Đơn đề nghị xác nhận tốt nghiệp (đối với SV đã có QĐ tốt nghiệp) - Ngày: August 10, 2017, 9:51 am - Lượt xem: 1143
 • Mẫu 6: Đơn đăng ký học lại - Ngày: August 10, 2017, 9:50 am - Lượt xem: 855
 • Mẫu 7: Đơn đề nghị miễn, giảm môn học - Ngày: August 10, 2017, 9:48 am - Lượt xem: 676
 • Mẫu 8: Đơn đề nghị chuyển đổi ngành học - Ngày: August 10, 2017, 9:47 am - Lượt xem: 634
 • Mẫu 9: Đơn đề nghị chuyển trường - Ngày: August 10, 2017, 9:46 am - Lượt xem: 706


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 1st of December 2021 - Lượt truy cập: