Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: May 21, 2018, 7:56 am - Lượt xem: 16 - 4.46 MB

Ngày: May 21, 2018, 7:55 am - Lượt xem: 8 - 4.89 MB

Ngày: May 21, 2018, 7:55 am - Lượt xem: 6 - 3.44 MB

Ngày: January 11, 2018, 8:01 am - Lượt xem: 338 - 5.31 MB

Ngày: January 11, 2018, 8:00 am - Lượt xem: 195 - 4.94 MB
 • QĐ Công nhận tốt nghiệp khối CĐ 2013 lần 4 - Ngày: January 11, 2018, 7:59 am - Lượt xem: 261
 • QĐ Công nhận tốt nghiệp khối TCN 2015 - Ngày: January 11, 2018, 7:58 am - Lượt xem: 206
 • Quyết định tốt nghiệp khối cao đẳng chính quy 2013 và các khóa trước - Ngày: December 21, 2017, 9:55 am - Lượt xem: 278
 • Quyết định tốt nghiệp khối 15CH2A - Ngày: November 2, 2017, 5:57 am - Lượt xem: 336
 • Quyết định tốt nghiệp khối 14CH - Ngày: October 26, 2017, 11:16 am - Lượt xem: 391
 • Quyết định tốt nghiệp khối 15TH - Ngày: October 26, 2017, 11:09 am - Lượt xem: 475
 • Quyết định tốt nghiệp khối 15NQ - Ngày: October 26, 2017, 11:08 am - Lượt xem: 395
 • Quyết định tốt nghiệp khối 14CV - Ngày: October 26, 2017, 11:08 am - Lượt xem: 279
 • Quyết định tốt nghiệp khối 14CT, CĐ - Ngày: October 26, 2017, 11:07 am - Lượt xem: 243
 • Quyết định tốt nghiệp khối 14CQ, CK - Ngày: October 26, 2017, 11:06 am - Lượt xem: 205
 • QD công nhận TN khối CDLT 2012 - Ngày: May 14, 2015, 8:23 am - Lượt xem: 1878
 • QD công nhận TN khối CD 2011 - lần 2 - Ngày: May 14, 2015, 8:21 am - Lượt xem: 1785
 • QD công nhận TN khối TCCN 2012 - Ngày: May 14, 2015, 7:38 am - Lượt xem: 1606
 • QD công nhận TN khối TCCN 2013_13TH1A 2C_D - Ngày: June 26, 2014, 9:56 am - Lượt xem: 2688
 • QD công nhận TN khối TCN 2012_12NH1A - Ngày: June 24, 2014, 7:53 am - Lượt xem: 1506


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Saturday, 26th of May 2018 - Lượt truy cập: