Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Phòng Tổ chức Hành chính thành lập theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Điện lực TP.Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 509/QĐ-EVN ngày 19/7/2012.

Chức năng: Tham mưu cho BGH về các mặt công tác gồm:

1. Công tác tổ chức & nhân sự;

2. Công tác Tiền lương, chế độ;

3. Công tác thi đua khen thưởng- kỷ luật;

4. Công tác văn thư - lưu trữ; 

5. Công tác hành chính văn phòng;

6. Công tác y tế;

6. Công tác thanh tra bảo vệ, pháp chế, dân quân tự vệ, PCCC;

7. Công tác tổng hợp, báo cáo;

8. Các công việc khác khi Hiệu trưởng giao.

Nhân sự:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Minh Quang

Trưởng phòng-0966901789

BỘ PHẬN

VĂN PHÒNG

2

Nguyễn Minh Châu

Phó trưởng phòng-0908551661

3

Lê Thị Hải Kim

Nhân viên tổng hợp-0919331595

4

Trần Thị Ánh Tuyết

Nhân viên Văn thư

5

Huỳnh Thị Hoàng Oanh

Nhân viên Y tế

6

Nguyễn Đức Minh

Nhân viên bảo vệ

TỔ BẢO VỆ

7

Nguyễn Văn Tâm

Nhân viên bảo vệ

8

Phạm Văn Dũng

Nhân viên bảo vệ

 Điện thoại văn phòng:

Bộ phận hành chính, văn thư: 08.22155664

Bộ phận tổ chức, tiền lương: 08.22155663

Ngày: March 25, 2016, 9:43 am - Lượt xem: 733 - 0 MBLiên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Tuesday, 20th of March 2018 - Lượt truy cập: