Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Từ ngày 01/7/2018, người lao động được tăng các mức hưởng bảo hiểm sau đây:

Ngày: May 16, 2018, 8:18 am - Lượt xem: 21 - 0 MB

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Ngày: May 16, 2018, 7:33 am - Lượt xem: 24 - 0 MB

Chỉ với vài thao tác đơn giản, CB-GV-CNV sẽ biết được mã số bảo hiểm xã hội (BHXH), quá trình tham gia BHXH một cách trực tuyến chứ không cần phải lên cơ quan BHXH nhờ truy xuất như trước.

Ngày: August 17, 2017, 3:48 pm - Lượt xem: 222 - 0 MBLiên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Tuesday, 19th of June 2018 - Lượt truy cập: