Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Các đơn vị gửi lịch công tác, các sự kiện cấp Trường (qua email hoặc bản giấy) vào thứ Năm hàng tuần để phòng TCHC tổng hợp trình Hiệu trưởng.

Ngày: September 8, 2017, 9:11 am - Lượt xem: 609 - 0.01 MB

Ngày: May 18, 2017, 10:18 am - Lượt xem: 442 - 0.03 MB

Ngày: May 18, 2017, 10:17 am - Lượt xem: 429 - 0.03 MB

Ngày: May 18, 2017, 10:16 am - Lượt xem: 409 - 0.03 MB

Ngày: May 18, 2017, 10:11 am - Lượt xem: 382 - 0.03 MB
 • 15-Mẫu báo cáo thu hoạch sau khi đào tạo, tập huấn - Ngày: May 18, 2017, 10:09 am - Lượt xem: 1600
 • 14-Mẫu kê khai tài sản, thu nhập - Ngày: May 18, 2017, 10:00 am - Lượt xem: 338
 • 13-Mẫu sơ yếu lý lịch viên chức (Theo Thông tư 12/2012/TT-BNV) - Ngày: May 18, 2017, 9:59 am - Lượt xem: 570
 • 12-Mẫu lý lịch khoa học theo Thông tư 08 - Ngày: May 18, 2017, 9:48 am - Lượt xem: 449
 • 11-Giấy đăng ký ở lại trong trường (không phải là SVHS-học viên) - Ngày: May 18, 2017, 9:43 am - Lượt xem: 355
 • 10-Phiếu đăng ký xe ra vào trường - Ngày: May 18, 2017, 9:41 am - Lượt xem: 211
 • 9-Bản tường trình - Ngày: May 18, 2017, 9:39 am - Lượt xem: 234
 • 8-Đơn cam kết công tác - Ngày: May 18, 2017, 9:33 am - Lượt xem: 252
 • 7-Phiếu trình giải quyết công việc - Ngày: May 18, 2017, 9:31 am - Lượt xem: 241
 • 6-Phiếu đăng ký lao động- làm việc vào ngày nghỉ - Ngày: May 18, 2017, 9:30 am - Lượt xem: 195
 • 5-Giấy chứng nhận - Ngày: May 18, 2017, 9:29 am - Lượt xem: 250
 • 4-Đơn xin nghỉ phép (>5 ngày) - Ngày: May 18, 2017, 9:27 am - Lượt xem: 159
 • 3-Đơn xin nghỉ phép (<5ngày) - Ngày: May 18, 2017, 9:27 am - Lượt xem: 253
 • 2-Đơn xin nghỉ phép (<3 ngày) - Ngày: May 18, 2017, 9:23 am - Lượt xem: 239
 • 1-Đơn xin nghỉ không lương - Ngày: May 18, 2017, 9:19 am - Lượt xem: 211


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 17th of July 2018 - Lượt truy cập: