Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: May 18, 2017, 10:18 am - Lượt xem: 24 - 0.03 MB

Ngày: May 18, 2017, 10:17 am - Lượt xem: 25 - 0.03 MB

Ngày: May 18, 2017, 10:16 am - Lượt xem: 21 - 0.03 MB

Ngày: May 18, 2017, 10:11 am - Lượt xem: 18 - 0.03 MB

Ngày: May 18, 2017, 10:09 am - Lượt xem: 48 - 0.04 MB
 • 14-Mẫu kê khai tài sản, thu nhập - Ngày: May 18, 2017, 10:00 am - Lượt xem: 20
 • 13-Mẫu sơ yếu lý lịch viên chức (Theo Thông tư 12/2012/TT-BNV) - Ngày: May 18, 2017, 9:59 am - Lượt xem: 19
 • 12-Mẫu lý lịch khoa học theo Thông tư 08 - Ngày: May 18, 2017, 9:48 am - Lượt xem: 16
 • 11-Giấy đăng ký ở lại trong trường (không phải là SVHS-học viên) - Ngày: May 18, 2017, 9:43 am - Lượt xem: 15
 • 10-Phiếu đăng ký xe ra vào trường - Ngày: May 18, 2017, 9:41 am - Lượt xem: 18
 • 9-Bản tường trình - Ngày: May 18, 2017, 9:39 am - Lượt xem: 10
 • 8-Đơn cam kết công tác - Ngày: May 18, 2017, 9:33 am - Lượt xem: 11
 • 7-Phiếu trình giải quyết công việc - Ngày: May 18, 2017, 9:31 am - Lượt xem: 13
 • 6-Phiếu đăng ký lao động- làm việc vào ngày nghỉ - Ngày: May 18, 2017, 9:30 am - Lượt xem: 10
 • 5-Giấy chứng nhận - Ngày: May 18, 2017, 9:29 am - Lượt xem: 10
 • 4-Đơn xin nghỉ phép (>5 ngày) - Ngày: May 18, 2017, 9:27 am - Lượt xem: 12
 • 3-Đơn xin nghỉ phép (<5ngày) - Ngày: May 18, 2017, 9:27 am - Lượt xem: 12
 • 2-Đơn xin nghỉ phép (<3 ngày) - Ngày: May 18, 2017, 9:23 am - Lượt xem: 15
 • 1-Đơn xin nghỉ không lương - Ngày: May 18, 2017, 9:19 am - Lượt xem: 12


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 26th of June 2017 - Lượt truy cập: