Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: May 18, 2017, 10:18 am - Lượt xem: 80 - 0.03 MB

Ngày: May 18, 2017, 10:17 am - Lượt xem: 56 - 0.03 MB

Ngày: May 18, 2017, 10:16 am - Lượt xem: 56 - 0.03 MB

Ngày: May 18, 2017, 10:11 am - Lượt xem: 47 - 0.03 MB

Ngày: May 18, 2017, 10:09 am - Lượt xem: 207 - 0.04 MB
 • 14-Mẫu kê khai tài sản, thu nhập - Ngày: May 18, 2017, 10:00 am - Lượt xem: 40
 • 13-Mẫu sơ yếu lý lịch viên chức (Theo Thông tư 12/2012/TT-BNV) - Ngày: May 18, 2017, 9:59 am - Lượt xem: 65
 • 12-Mẫu lý lịch khoa học theo Thông tư 08 - Ngày: May 18, 2017, 9:48 am - Lượt xem: 47
 • 11-Giấy đăng ký ở lại trong trường (không phải là SVHS-học viên) - Ngày: May 18, 2017, 9:43 am - Lượt xem: 34
 • 10-Phiếu đăng ký xe ra vào trường - Ngày: May 18, 2017, 9:41 am - Lượt xem: 43
 • 9-Bản tường trình - Ngày: May 18, 2017, 9:39 am - Lượt xem: 28
 • 8-Đơn cam kết công tác - Ngày: May 18, 2017, 9:33 am - Lượt xem: 27
 • 7-Phiếu trình giải quyết công việc - Ngày: May 18, 2017, 9:31 am - Lượt xem: 29
 • 6-Phiếu đăng ký lao động- làm việc vào ngày nghỉ - Ngày: May 18, 2017, 9:30 am - Lượt xem: 24
 • 5-Giấy chứng nhận - Ngày: May 18, 2017, 9:29 am - Lượt xem: 33
 • 4-Đơn xin nghỉ phép (>5 ngày) - Ngày: May 18, 2017, 9:27 am - Lượt xem: 35
 • 3-Đơn xin nghỉ phép (<5ngày) - Ngày: May 18, 2017, 9:27 am - Lượt xem: 33
 • 2-Đơn xin nghỉ phép (<3 ngày) - Ngày: May 18, 2017, 9:23 am - Lượt xem: 31
 • 1-Đơn xin nghỉ không lương - Ngày: May 18, 2017, 9:19 am - Lượt xem: 27


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Sunday, 20th of August 2017 - Lượt truy cập: