Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

- Danh sách các sinh viên đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp theo qui chế chuẩn đầu ra.
- Các sinh viên coi thêm thông tin ở sổ tay sinh viên.

Ngày: June 26, 2017, 4:19 am - Lượt xem: 158 - 0.03 MB

Ngày: January 16, 2017, 7:08 am - Lượt xem: 707 - 0.01 MB

Ngày: November 16, 2016, 3:35 am - Lượt xem: 1008 - 0.35 MB

Áp dụng cho hội đồng thi Anh văn và Tin học từ ngày 10/08/2016.

Ngày: September 30, 2016, 2:02 am - Lượt xem: 674 - 0 MB

Đối với sinh viên Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính qui thời gian đào tạo 2 năm và sinh viên cao đẳng chính qui thời gian đào tạo 3 năm từ khóa 2014, yêu cầu chuẩn đầu ra về tin học.

Ngày: September 30, 2016, 1:59 am - Lượt xem: 664 - 0 MB
  • QUY ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RATIẾNG ANH HỆ CAO ĐẲNG VÀTRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY ÁP DỤNG TỪ KHÓA 2014 - Ngày: September 30, 2016, 1:58 am - Lượt xem: 599


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Monday, 21st of August 2017 - Lượt truy cập: