Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: January 16, 2017, 7:08 am - Lượt xem: 632 - 0.01 MB

Ngày: November 16, 2016, 3:35 am - Lượt xem: 937 - 0.35 MB

Áp dụng cho hội đồng thi Anh văn và Tin học từ ngày 10/08/2016.

Ngày: September 30, 2016, 2:02 am - Lượt xem: 607 - 0 MB

Đối với sinh viên Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính qui thời gian đào tạo 2 năm và sinh viên cao đẳng chính qui thời gian đào tạo 3 năm từ khóa 2014, yêu cầu chuẩn đầu ra về tin học.

Ngày: September 30, 2016, 1:59 am - Lượt xem: 576 - 0 MB

Đối với sinh viên Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính qui thời gian đào tạo 2 năm và sinh viên cao đẳng chính qui thời gian đào tạo 3 năm từ khóa 2014, yêu cầu chuẩn đầu ra về Anh văn.

Ngày: September 30, 2016, 1:58 am - Lượt xem: 512 - 0 MBLiên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Friday, 23rd of June 2017 - Lượt truy cập: